Navigācijas ceļš

Energoefektīva Eiropa - 22/06/2011

Vīrietis apšuj sienu ar izolācijas materiālu © istock/blueflames

Jauni pasākumi palīdzēs taupīt enerģiju un Eiropas Savienībā līdz 2020. gadam sasniegt mērķi par 20 % samazināt patēriņu.

ES klimata pārmaiņu ierobežošanas stratēģijai ir trīs pamatmērķi, kas jāsasniedz līdz 2020. gadam: par 20 % jāsamazina siltumnīcefekta gāzu izmeši, 20 % enerģijas jāiegūst no atjaunojamajiem resursiem un par 20 % jāierobežo enerģijas izmantojums.

Izmešu un atjaunojamo resursu mērķa sasniegšana norit raiti, bet enerģijas izmantošanu tik vienkārši vis neizdodas samazināt. Ja nekas netiks darīts, ES enerģijas patēriņu spēs samazināt tikai par 10 %. Lai atgūtu iekavēto, Komisija ierosina saistošus energoefektivitātes pasākumus DeutschEnglishfrançais .

Enerģijas plāni

Priekšlikumos ir iekļauta prasība visām dalībvalstīm sagatavot energotaupības plānus.

Enerģijas piegādātājiem būs jāmudina klienti enerģiju izmantot lietderīgāk, līdz ar to samazinot pārdošanas apjomu par 1,5 % gadā.

Piemēram, tie varētu palīdzēt māju īpašniekiem uzlabot savu apkures sistēmu efektivitāti, salikt logos dubultstiklus un parūpēties par jumtu siltumizolāciju.

Valdības varētu likt priekšā alternatīvus veidus, kā panākt tos pašus rezultātus, piemēram, finansējot programmas vai sekmējot brīvprātīgus līgumus ar piegādātājiem.

Citi pasākumi:

  • valdībām būtu vismaz par 3 % gadā jāsamazina enerģijas patēriņš valsts iestāžu ēkās un energoefektivitāte jānosaka par kritēriju valsts preču un pakalpojumu iepirkumiem;
  • patērētājiem nodrošinātu bezmaksas un vieglāk pieejamu informāciju par enerģijas izmantojumu, tādējādi palīdzot viņiem kontrolēt savu patēriņu;
  • lielajos uzņēmumos būtu jāveic revīzijas, lai noteiktu, kā samazināt patēriņu. Mazos uzņēmumus stimulētu darīt tāpat;
  • valstu energoregulatoriem būtu jāņem vērā energoefektivitāte, it īpaši apstiprinot tīkla maksas.

Valdībām būtu arī jākontrolē jauno elektrostaciju efektivitāte un jāsekmē siltuma pārpalikuma rekuperācija.

Nākamie soļi

ES valstīm šie pasākumi jāapstiprina. Tas ir solis ceļā uz ilgtermiņa mērķi pārveidot Eiropu konkurētspējīgā ekonomikā ar zemu oglekļa emisiju līmeni.

2014. gadā Komisija izvērtēs, vai ES spēs sasniegt izvirzīto enerģijas 20 % samazinājuma mērķi. Ja nepieciešams, tiks izstrādāts jauns priekšlikums, kurā valstīm būs noteikti obligāti mērķi.

Plašāk par klimata pārmaiņām un energoefektivitāti English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites