Naršymo kelias

Tausiai energiją vartojanti Europa - 22/06/2011

Darbininkas į sienos rėmus deda izoliacinę medžiagą © istock/blueflames

Naujomis priemonėmis būtų skatinama taupyti energiją, o ES galėtų lengviau pasiekti užsibrėžtą tikslą iki 2020 m. 20 % sumažinti energijos suvartojimą.

ES kovos su klimato kaita strategijoje daugiausia dėmesio skiriama trims iki 2020 m. numatytiems pasiekti tikslams: 20 % sumažinti išmetamų šiltnamio dujų kiekį, 20 % suvartojamos energijos išgauti iš atsinaujinančių šaltinių ir 20 % sumažinti energijos suvartojimą.

ES gerai sekasi siekti šiltnamio dujų išmetimo mažinimo ir energijos išgavimo iš atsinaujinančių šaltinių tikslų, bet atsiliekama energijos vartojimo mažinimo srityje. Jei niekas nesikeis, ES energijos suvartojimą pavyks sumažinti tik puse numatyto kiekio. Kad būtų pasivytas grafikas, Europos Komisija siūlo privalomas efektyvaus energijos vartojimo priemones DeutschEnglishfrançais .

Energetikos planai

Pasiūlymuose numatytas ir reikalavimas, kad visos šalys sudarytų energijos taupymo planus.

Būtų reikalaujama, kad energijos tiekėjai skatintų savo klientus efektyviau vartoti energiją ir kasmet 1,5 % mažintų parduodamos energijos kiekį.

Pavyzdžiui, jie galėtų padėti namų savininkams padidinti šildymo sistemų veiksmingumą, įdėti dvigubo stiklo langus ir pagerinti stogų izoliaciją.

Vyriausybės galėtų pasiūlyti kitų būdų tokiems patiems rezultatams pasiekti, pvz., finansavimo programų arba savanoriškų susitarimų su tiekėjais.

Kitomis priemonėmis būtų reikalaujama, kad:

  • vyriausybės energijos vartojimą mažintų kasmet renovuodamos bent po 3 % viešųjų institucijų pastatų ir pirktų tik tas prekes ir paslaugas, kurios gaminamos ar teikiamos efektyviai vartojant energiją;
  • vartotojams būtų nemokamai ir geriau teikiama informacija apie jų suvartojamą energiją, kad jie galėtų geriau valdyti energijos suvartojimą;
  • stambiose bendrovėse būtų atlikti patikrinimai ir nustatyta, kaip jose sumažinti energijos suvartojimą, mažesnės įmonės būtų skatinamos pasielgti taip pat;
  • nacionalinės energijos reguliavimo įstaigos atsižvelgtų į energijos vartojimo efektyvumą, ypač tvirtindamos tinklo mokesčius.

Vyriausybės taip pat turėtų kontroliuoti naujų elektrinių efektyvumą ir skatinti panaudoti bergždžiai išsisklaidančią šilumą.

Tolesni veiksmai

ES šalių vyriausybės turi patvirtinti priemones, kurios padės įgyvendinti viziją, pagal kurią Europoje ateityje būtų sukurta mažai anglies dvideginio išmetanti, bet konkurencinga ekonomika.

2014 m. Europos Komisija įvertins, ar ES padarė pakankamą pažangą siekdama tikslo 20 % sumažinti energijos suvartojimą. Jeigu reikės, bus pateiktas naujas pasiūlymas nustatyti kiekvienai šaliai privalomus tikslus.

Daugiau apie klimato kaitą ir efektyvų energijos vartojimą English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos