Sti

Et energieffektivt Europa - 22/06/2011

Mand anbringer isoleringsmateriale i ramme i væg © istock/blueflames

Nye initiativer skal øge energibesparelsen og hjælpe EU med at nå 2020-målet om 20 % lavere energiforbrug.

EU's strategi om at dæmme op for klimaforandringerne indeholder tre mål for 2020: emissionerne af drivhusgasser skal ned med 20 %, de vedvarende kilder skal tegne sig for 20 % af energiforsyningen, og energiforbruget skal reduceres med 20 %.

EU klarer det fint med målene for emissioner og vedvarende kilder, men det går mindre godt med energiforbruget. Hvis der ikke gøres noget, når EU kun halvvejs til målet. For at indhente det forsømte foreslår Kommissionen en række bindende initiativer til energisbeparelse DeutschEnglishfrançais .

Energiplaner

Ifølge forslagene skal alle lande udarbejde energispareplaner.

Energileverandørerne skal opfordre deres kunder til at blive mere energieffektive, så forbruget kan falde med 1,5 % om året.

For eksempel kan de hjælpe boligejerne med at gøre deres radiatorer mere effektive, bruge termoruder og isolere deres tage.

Landene kan foreslå alternative metoder til at nå de samme resultater, f.eks. finansieringsprogrammer eller frivillige aftaler med leverandørerne.

Af andre forslag kan nævnes:

  • at landene skal mindske energiforbruget ved at renovere mindst 3 % af alle offentlige bygninger hvert år og at gøre energieffektivitet obligatorisk for alle varer og tjenesteydelser, som de køber
  • forbrugerne skal have gratis og bedre adgang til oplysninger om deres energiforbrug, så de bedre kan styre det
  • store virksomheder skal gennemføre revisioner, så de kan finde frem til, hvordan deres energiforbrug kan mindskes - mindre virksomheder skal opmuntres til at gøre det samme
  • nationale energireguleringsmyndigheder skal tage hensyn til energieffektiviteten, især når de skal godkende nettariffer.

Landene skal også overvåge de nye kraftværkers effektivitet og fremme genindvindingen af spildvarme.

Hvad nu?

EU-landenes regeringer skal godkende forslagene, der indgår i en langsigtet vision om EU som en kulstoffattig, men konkurrencedygtig økonomi.

Kommissionen kommer i 2014 med en vurdering af, om EU kan opfylde målet om en reduktion af energiforbruget på 20 %. Hvis det viser sig nødvendigt, vil et eventuelt nyt forslag indeholde bindende mål for de enkelte lande.

Mere om klimaforandringer og energieffektivitet English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links