Cesta

Energetická účinnost v Evropě - 22/06/2011

Řemeslník provádějící zateplení fasády © istock/blueflames

Nová opatření by měla vést ke snížení spotřeby energie o 20 % do roku 2020.

Ve strategii, která se zabývá změnou klimatu, si EU stanovila do roku 2020 tři hlavní cíle: snížit emise skleníkových plynů o 20 %, čerpat 20 % energetické spotřeby z obnovitelných zdrojů a snížit spotřebu energie o 20 %.

Pokud jde o snižování emisí a zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů, má EU všechny předpoklady tyto cíle splnit. Zaostává však ve snižování energetické spotřeby. Jestliže EU nic nepodnikne, zůstane při plnění tohoto cíle v polovině cesty. Komise chce tento deficit dohnat, a proto navrhuje závazná opatření zvyšující energetickou účinnost DeutschEnglishfrançais .

Energetické plány

Členské státy budou mít podle návrhu povinnost vytvořit plány svých energetických úspor.

Dodavatelé energie by měly své zákazníky motivovat k tomu, aby se snažili o zlepšení energetické účinnosti ve svých domácnostech. Cílem je postupně snižovat objem prodané energie o 1,5 % ročně.

Mohou například pomoci majitelům domů se zvýšením účinnosti topných systémů, s instalací oken s dvojitými skly nebo tepelnou izolací střechy.

Členské státy by mohly navrhovat alternativní způsoby vedoucí k dosažení stejného cíle, např. dotační programy nebo dohody s dodavateli uzavírané na dobrovolné bázi.

Další opatření požadují:

  • aby orgány členských států snížily energetickou spotřebu ve veřejných budovách tím, že je budou postupně modernizovat, a sice tempem 3 % za rok. A dále, aby při nákupech zboží a služeb trvaly na jejich energetické účinnosti.
  • aby spotřebitelé měli bezplatné a kvalitní informace o tom, kolik energie spotřebovávají, a mohli tak svoji spotřebu lépe regulovat
  • aby velké podniky provedly energetické audity, které určí možnosti, jak energii ušetřit. Malé podniky budou motivovány k tomu, aby učinily to samé.
  • aby vnitrostátní regulační orgány braly energickou účinnost v úvahu, zejména při schvalování síťových sazeb.

Členské státy budou rovněž muset monitorovat účinnost nových elektráren a prosazovat využívání odpadního tepla.

Další kroky

Tato opatření musí členské státy EU schválit. Stanou se součástí dlouhodobého plánu transformace Evropy v nízkouhlíkovou a konkurenceschopnou ekonomiku.

Komise v roce 2014 vyhodnotí, zda je EU schopna cíl 20% snížení energetické spotřeby splnit. V případě potřeby předloží nový návrh, který každému státu určí závazné cíle.

Více informací o klimatických změnách a zlepšování energetické účinnosti English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy