Навигационна пътека

Енергийно ефективна Европа - 22/06/2011

Мъж, поставящ топлоизолация на стена © istock/blueflames

Нови мерки ще увеличат икономиите на енергия и ще помогнат на ЕС да постигне целта си за намаляване на потреблението с 20 % до 2020 г.

Стратегията на ЕС за борба с изменението на климата има три основни цели за 2020 г.: намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %, добиване на 20 % от енергията от възобновяеми източници и намаляване на потреблението на енергия с 20 %.

ЕС е на път да постигне целите си по отношение на емисиите и възобновяемите източници, но изостава в намаляването на потреблението на енергия. Ако не се вземат мерки, потреблението ще бъде намалено само с 10 %. За да навакса изпуснатото, Комисията предлага задължителни мерки за енергийна ефективност DeutschEnglishfrançais .

Енергийни планове

Предложенията включват изискване всички страни да изготвят планове за икономии на енергия.

От доставчиците на енергия ще се изисква да насърчават клиентите си да пестят енергия, като във връзка с това намалят обема на продажбите с 1,5 % годишно.

Те биха могли например да помогнат на собствениците на жилища да подобрят ефективността на отоплителните си системи, да инсталират двойно остъклени прозорци и да изолират покривите.

Правителствата могат да предложат алтернативни начини за постигане на същите резултати - като програми за финансиране или доброволни споразумения с доставчици.

Други мерки ще изискват:

  • правителствата да намалят потреблението на енергия, като реновират поне 3 % от обществените сгради всяка година и превърнат енергийната ефективност в условие за всички свои покупки на стоки и услуги;
  • потребителите да имат безплатен и по-добър достъп до информация за потреблението си на енергия, което ще им позволи да го управляват по-добре;
  • големите компании да се подложат на одити за намиране на начини за намаляване на потреблението, като по-малките ще бъдат стимулирани да направят същото;
  • националните енергийни регулатори да вземат предвид енергийната ефективност, особено при одобряването на таксите за мрежата.

Правителствата ще трябва също така да контролират ефективността на новите електроцентрали и да насърчават възстановяването на отпадната топлина.

Следващи стъпки

Правителствата от ЕС трябва да одобрят мерките, които ще бъдат част от дългосрочната визия за превръщане на Европа в нисковъглеродна, но конкурентоспособна икономика.

През 2014 г. Комисията ще оцени дали ЕС е поел в правилната посока с оглед на изпълнението на целта за намаляване на потреблението на енергия с 20 %. Ако е необходимо, ще бъде направено ново предложение, определящо задължителни национални цели.

Още за изменението на климата и енергийната ефективност English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки