Navigačný riadok

Inteligentná energia pre udržateľnú budúcnosť - 11/04/2011

Počas Týždňa udržateľnej energie 2011 sa môžu občania, podnikatelia a verejné orgány oboznámiť s riešeniami na zníženie energetickej spotreby v Európe.

Obnoviteľné zdroje energie (získané zo slnečného žiarenia, vetra, vody alebo biomasy) dnes predstavujú len niečo vyše 10 % celkovej spotreby energie v EÚ. Týždeň udržateľnej energie už od roku 2005 podporuje rozvoj alternatívnych zdrojov energie a jeho cieľom je ukázať, že každý z nás môže znížiť svoju spotrebu energie.

Od 11. do 15. apríla sa v 43 európskych krajinách bude konať 600 podujatí, na ktorých by sa malo zúčastniť približne 30 000 záujemcov. Tento rok je ústrednou témou týždňa energetická efektivita a energia z obnoviteľných zdrojov.

V Kysuckom Lieskovci sa napríklad môžu žiaci a študenti oboznámiť s výrobou drevených peliet a vyskúšať si, ako tento vykurovací systém funguje v praxi.

Študenti stredných a vysokých škôl, manažéri či zástupcovia odborných združení sa môžu na jeden deň stať majiteľom elektrární a v rámci strategickej hry si vyskúšať riešenie problému narastajúceho dopytu po energii. Tzv. maratón energetickej efektívnosti sa koná v troch slovenských mestách - Trenčíne, Banskej Bystrici a Košiciach.

V španielskom Albacete jedna z autoškôl ponúkne výučbu techniky úspornej jazdy, pri ktorej je možné znížiť spotrebu paliva až o 15 %.

V Bruseli je na programe celý rad konferencií a výstav, na ktorých sa stretnú politickí predstavitelia, zástupcovia priemyslu a výskumní pracovníci, aby diskutovali napríklad o zvýšení energetickej účinnosti budov a podpore rozvoja ekologickejšieho priemyslu.

V hlavnom meste EÚ sa budú zároveň oceňovať najlepšie inovatívne projekty. Šesť z nich si odnesie Európsku cenu udržateľnej energie, ktorú udeľuje Európska komisia. V roku 2010 túto cenu získal projekt, vďaka ktorému sa podarilo znížiť spotrebu energie v školských budovách v Budapešti až o 40 %.

Všetky uvedené snahy prispievajú k dosiahnutiu cieľov EÚ pre rok 2020: znížiť emisie skleníkových plynov o 20 %, zabezpečiť 20 % energií z obnoviteľných zdrojov a znížiť spotrebu energie o 20 %.

Podujatia Európskeho týždňa udržateľnej energie vo vašej krajine English

Týždeň udržateľnej energie v Bruseli English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy