Navigatsioonitee

Arukas energiakasutus jätkusuutliku tuleviku nimel - 11/04/2011

Säästva energiakasutuse nädala raames kutsutakse kodanikke, ettevõtteid ning avalikkust üles leidma lahendusi energiatarbimise vähendamiseks Euroopas.

Päikesest, tuulest, veest või biomassist ehk taastuvatest energiaallikatest tulenevad tooted moodustavad veidi üle 10% Euroopa Liidus tarbitavast energiast. Alates 2005. aastast julgustatakse Euroopa säästva energiakasutuse nädala raames taastuvate energiaallikate kasutamist ning näidatakse, et igaüks meist saab anda oma panuse energiatarbimise vähendamisse.

11.─ 15. aprillini võtab asjaomase nädalaga seotud umbes 600 üritusest osa ligikaudu 30 000 inimest 43 Euroopa riigist. Sel aastal on peamisteks teemadeks energiatõhusus ning taastuvad energiaallikad.

Näiteks Rootsi linnas Örebros saavad riikliku viktoriini võitjad auhindadeks madala energiakuluga tooteid.

Albacete linnas (Hispaania) juhendab kohalik asutus inimesi, kuidas nad saaksid kasutada kuni 15% vähem kütust, muutes oma sõidustiili.

Pariisis arutatakse mitteametlikul kohtumisel ettevõtete ning ettevõtlusliidrite rolli keskkonnasõbralikuma majanduse väljakujundamises.

Brüsselis saavad seni suurima Euroopa jätkusuutliku energiaalase foorumi raames toimuvatel konverentsidel ning näitustel kokku poliitikud, tööstusharude esindajad ning teadlased. Muu hulgas arutatakse hoonete energiatõhusamaks kujundamist ning Euroopa tööstuse keskkonnasõbralikumaks muutmist.

Euroopa säästva energia auhinnad antakse kõige ambitsioonikamatele ning uuenduslikematele projektidele üle kogu Euroopa. Eelmisel aastal läks üks auhindadest ühele projektile Budapestis, mis aitas koolides vähendada energiatarbimist 40% võrra.

Kõik eelnimetatud meetmed aitavad ELil täita 2020. aastaks seatud eesmärke: kasvuhoonegaaside vähendamine 20%, taastuvate energiaallikate kasutamine 20% ulatuses kogu energiatarbimisest, energiatarbimise vähendamine 20% võrra.

Üritused teie kodukohas English

Säästva energiakasutuse nädal Brüsselis English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad