Sökväg

Energismart EU inom räckhåll - 09/03/2011

En tänd lågenergilampa © EU

Nya förslag ska få fart på energibesparingarna och skapa ett verkligt koldioxidsnålt samhälle till 2050. Arbetet kan ge två miljoner nya jobb och hushållen kan spara tusentals kronor.

EU:s klimatarbete och satsningar på att tillgodose EU:s energibehov ingår i Europa 2020-strategin English för smart och hållbar tillväxt för alla.

Strategin har tre övergripande mål för 2020: minska utsläppen av växthusgaser med 20 %, få 20 % av all energi från förnybara energikällor och kapa energiförbrukningen med 20 %.

EU är på rätt spår när det gäller utsläpp och förnybar energi, men energibesparingarna släpar efter. Därför vill kommissionen nu satsa ännu hårdare och samtidigt passa på att lägga fast sin långsiktiga vision för ett konkurrenskraftigt koldioxidsnålt samhälle.

Energieffektivitet

Med den nya planen för energieffektivitet English kan hushållen spara upp till 1 000 euro per år och två miljoner nya jobb kan skapas.

  • Staten ska minska energiförbrukningen i offentliga byggnader med minst 3 % per år och införa energieffektivitet som ett krav i sina varu- och tjänsteupphandlingar.
  • Företagen ska minska energiförbrukningen i sina byggnader.
  • Hushållsapparater ska bli ännu energisnålare.
  • El- och värmeproduktionen ska bli effektivare.
  • Energieffektivitetskrav för industriell utrustning ska införas.
  • Storföretagen ska införa besiktningar och hushållningssystem för energiförbrukningen.
  • Smarta nät ska byggas ut och smartare mätare sättas upp - konsumenterna kan då ta kontroll över sin energiförbrukning.

Under de kommande månaderna ska kommissionen lägga fram konkreta lagförslag.

Ett koldioxidsnålt samhälle

Färdplanen för ett koldioxidsnålt samhälle English innehåller kostnadseffektiva sätt för EU att ytterligare sänka sina utsläpp av växthusgaser till enbart 5-20 % av 1990 års nivåer till 2050 - med minst bibehållen konkurrenskraft.

Planen kräver investeringar på 270 miljarder årligen i grön teknik, transporter, miljövård och infrastruktur som smarta elnät. De här investeringarna ska läggas till dagens investeringar som motsvarar 19 % av EU:s BNP.

Pengarna ska vi ta igen i form av en lägre nota för olje- och gasimporten i storleksordningen 175-320 miljarder per år.

Läs mer om klimatarbetet och energieffektivitet English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar