Navigacijska pot

Za energijsko varčno Evropo - 09/03/2011

Prižgana varčna sijalka © EU

Novi ukrepi EU za okrepitev prizadevanj za zmanjšanje porabe energije do leta 2020 in oblikovanje nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050, kar bi lahko pomenilo do 1 000 EUR prihranka letno za vsako evropsko gospodinjstvo in do 2 milijona novih delovnih mest.

Prizadevanja Evropske unije za boj proti podnebnim spremembam in izboljšanje njene oskrbe z energijo so del strategije za gospodarsko rast Evropa 2020 English .

Ta določa tri poglavitne cilje, ki naj bi jih EU uresničila do leta 2020: zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 20 %, povečanje deleža energije iz obnovljivih virov na 20 % in zmanjšanje porabe energije za 20 %.

EU je na dobri poti glede uresničevanja ciljev na področju emisij in obnovljivih virov, vendar zaostaja pri porabi energije. Zato želi Evropska komisija okrepiti prizadevanja na tem področju in obenem določiti dolgoročno strategijo, s katero bi omogočila preoblikovanje Evropske unije v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo.

Energetska učinkovitost

V načrtu za energetsko učinkovitost 2011 English , na podlagi katerega bi gospodinjstva prihranila do 1 000 EUR letno in ki bi ustvaril do 2 milijona novih delovnih mest, Evropska komisija poziva:

  • države članice, naj zmanjšajo porabo energije v vsaj 3 % javnih zgradb letno in naj vključijo pogoj o energetski učinkovitosti v vse postopke javnega naročanja blaga in storitev;
  • podjetja, naj zmanjšajo porabo energije v svojih poslovnih stavbah;
  • k zmanjšanju porabe energije gospodinjskih aparatov;
  • k povečanju učinkovitosti pri proizvodnji elektrike in toplote;
  • k sprejetju zahtev za energetsko učinkovitost industrijskih strojev;
  • k uvedbi energetskega nadzora in upravljanja v velikih podjetjih;
  • k uvedbi pametnih omrežij in števcev, ki bi zmanjšali porabo energije in uporabnikom omogočili, da izračunajo prihranek energije.

Komisija bo v prihodnjih mesecih predlagala predpise za izvedbo navedenih ukrepov.

Nizkoogljično gospodarstvo

Načrt za nizkoogljično gospodarstvo English vsebuje stroškovno učinkovite ukrepe za nadaljnje zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v EU, in sicer na 5-20 % do leta 2050 v primerjavi z ravnijo iz leta 1990. Tako bi evropsko gospodarstvo postalo še konkurenčnejše.

Za izpeljavo načrta bi bilo treba za naložbe v zelene tehnologije, prometno infrastrukturo (denimo pametna električna omrežja) in varstvo okolja nameniti dodatnih 270 milijard EUR letno poleg skupnih trenutnih naložb v višini 19 % BDP Evropske unije.

Denar za naložbe bi dobili z zmanjšanim uvozom nafte in plina. Ti prihranki se ocenjujejo na 175-320 milijard EUR na leto.

Več o podnebnih spremembah in energetski učinkovitosti English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave