Navigačný riadok

Európa, ktorá šetrí energiou - 09/03/2011

Zapnutá úsporná elektrická žiarovka © EÚ

Nové návrhy EÚ na podporu cieľov, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020 (20 % zníženie spotreby primárnej energie), a na vytvorenie skutočného nízkouhlíkového hospodárstva do roku 2050, ktoré by domácnostiam mohli ušetriť až 1 000 EUR ročne a vytvoriť 2 mil. pracovných miest.

Opatrenia EÚ zamerané na boj proti zmenám klímy a na zabezpečenie energetických potrieb Európy sú súčasťou stratégie Európa 2020 English .

Stratégia je postavená na troch hlavných cieľoch, ktoré sa majú dosiahnuť do roku 2020: zníženie emisií skleníkových plynov o 20 %, dosiahnutie 20 % využívania energie z obnoviteľných zdrojov a zníženie spotreby energie o 20 %.

Napriek tomu, že sa darí plniť ciele v oblasti emisií a energie z obnoviteľných zdrojov, EÚ zaostáva v energetickej efektívnosti. Komisia preto chce zdvojnásobiť úsilie v oblasti zvyšovania energetickej hospodárnosti a zároveň navrhuje spôsob, ako by sa hospodárstvo Únie dalo premeniť na nízkouhlíkovú, konkurencieschopnú ekonomiku.

Energetická efektivita

Nový plán energetickej efektivity English , ktorý by domácnostiam mohol ušetriť až 1 000 EUR ročne a vytvoriť 2 mil. pracovných miest, vyzýva:

  • vlády k zníženiu spotreby energie aspoň v 3 % verejných budov každý rok a zaistiť, že vysoká energetická hospodárnosť je podmienkou pri verejnom obstarávaní tovarov a služieb;
  • spoločnosti k zníženiu spotreby energie v budovách využívaných na komerčné účely;
  • k ďalšiemu zvýšeniu energetickej efektivity domácich spotrebičov;
  • k efektívnejšej výrobe elektriny a tepla;
  • k zavedeniu prísnejších požiadaviek na energetickú hospodárnosť priemyselných zariadení;
  • k zavedeniu auditov a manažmentu v oblasti spotreby energie vo veľkých firmách;
  • k zavedeniu inteligentných rozvodných sietí a meračov, ktoré spotrebiteľom pomôžu znížiť spotrebu energie a vyčísliť dosiahnuté úspory.

Komisia v najbližších mesiacoch navrhne právne predpisy týkajúce sa uvedených opatrení.

Nízkouhlíkové hospodárstvo

Cestovná mapa pre prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo English obsahuje rentabilné spôsoby, ktoré EÚ pomôžu pri ďalšom znižovaní emisií skleníkových plynov (do roku 2050 až na 5 - 20 % úrovne z roku 1990) bez straty konkurencieschopnosti.

Tento plán si bude ročne vyžiada dodatočné investície vo výške 270 miliárd EUR, ktoré budú smerovať do ekologických technológií a dopravy, infraštruktúry (napr. inteligentné rozvodné siete elektriny) a ochrany životného prostredia. Tieto finančné prostriedky by mali doplniť celkové investície, ktorých výška predstavuje 19 % HDP Európskej únie.

Dodatočné prostriedky by sa mali uvoľniť v dôsledku úspor, ktoré by vznikli poklesom dovozu ropy a plynu (175 až 320 miliárd EUR ročne).

Viac o zmenách klímy a energetickej efektivite English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy