Ścieżka nawigacji

Bardziej energooszczędna Europa - 09/03/2011

Paląca się żarówka energooszczędna © UE

Nowe propozycje UE pozwolą jeszcze bardziej ograniczyć zużycie energii (do 2020 r.) oraz stworzyć niskoemisyjną gospodarkę z prawdziwego zdarzenia (do 2050 r.). Przyniosą też 1 tys. euro oszczędności w każdym domu i 2 mln miejsc pracy.

Prowadzona przez UE walka ze zmianami klimatu - przy jednoczesnym zagwarantowaniu Europie wystarczającej ilości energii - to elementy unijnej strategii na rzecz wzrostu Europa 2020 English .

Strategia ta opiera się na trzech celach, które UE zamierza zrealizować do 2020 r.: ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20 proc., pozyskiwanie 20 proc. energii ze źródeł odnawialnych oraz ograniczenie o 20 proc. całkowitego zużycia energii.

Postępy w dziedzinie emisji i odnawialnych źródeł energii są znaczące, natomiast w zakresie oszczędności energii pozostaje jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego też Komisja zachęca do jeszcze większej mobilizacji wysiłków, a jednocześnie przedstawia plan długoterminowych działań mających przekształcić UE w konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną.

Oszczędność energii

Nowy plan działań na rzecz oszczędności energii English - dzięki któremu gospodarstwa domowe będą mogły zaoszczędzić nawet do 1 tys. euro rocznie i który przyczyni się do powstania 2 mln nowych miejsc pracy - wzywa:

  • rządy - do tego, by co roku ograniczały zużycie energii w co najmniej 3 proc. budynków publicznych oraz by kierowały się oszczędnościami energii przy zamawianiu wszelkich towarów i usług
  • przedsiębiorstwa - do zmniejszenia zużycia energii w swoich siedzibach
  • do opracowania i wprowadzenia na rynek jeszcze bardziej energooszczędnych sprzętów gospodarstwa domowego
  • do zwiększenia wydajności technologii służących do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
  • do wprowadzenia wymogów dotyczących oszczędności energii w odniesieniu do urządzeń przemysłowych
  • do przeprowadzania audytów energetycznych i doskonalenia metod zarządzania energią w dużych przedsiębiorstwach
  • do rozwijania inteligentnych sieci energetycznych i liczników, co pozwoli obywatelom ograniczyć zużycie energii, a tym samym poczynić realne oszczędności.

W ciągu najbliższych miesięcy Komisja przedstawi propozycje aktów prawnych regulujących te kwestie.

Gospodarka niskoemisyjna

Plan dotyczący gospodarki niskoemisyjnej English zawiera propozycje działań, dzięki którym, przy możliwie najmniejszym nakładzie środków, UE będzie mogła jeszcze bardziej ograniczyć emisje gazów cieplarnianych do 2050 r. - do poziomu odpowiadającego 5-20 proc. emisji z 1990 r. - jednocześnie zwiększając swoją konkurencyjność.

Realizacja tego planu wymaga dodatkowych inwestycji (270 mld euro rocznie) w ekologiczne technologie, czysty transport, inteligentne sieci energetyczne i w ochronę środowiska. Będą to dodatkowe środki, nie uwzględnione w całkowitej kwocie środków budżetowych (19 proc. unijnego PKB), jakie zostały już przewidziane.

Pokrycie tych dodatkowych wydatków będzie możliwe dzięki ograniczeniu importu ropy naftowej i gazu (wynikające z tego oszczędności mają wynosić 175-320 mld euro rocznie).

Więcej informacji na temat zmian klimatu i oszczędności energii English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki