Navigācijas ceļš

Eiropā gudrāk izmantos energoresursus - 09/03/2011

Iedegta energoefektīvā spuldze © EU

Jauni ES priekšlikumi, kuru mērķis ir straujāk pāriet uz energoefektīviem risinājumiem un līdz 2050. gadam izveidot ekonomiku, kas rada maz C02 izmešu. Tādējādi varētu izveidot divus miljonus darbavietu un katrai mājsaimniecībai palīdzēt ietaupīt ap 1000 eiro.

ES centieni ierobežot klimata pārmaiņas, tajā pašā laikā apmierinot Eiropas vajadzības enerģētikas jomā, ir atspoguļoti izaugsmes stratēģijā "Eiropa 2020" English .

Minētās stratēģijas pamatā ir trīs galvenie mērķi, kas jāsasniedz jau 2020. gadā, proti, jāsamazina siltumnīcefekta gāzu emisija par 20 %, jāsamazina enerģijas patēriņš par 20 % un 20 % no kopējā patērētās enerģijas daudzuma jāiegūst no atjaunojamiem energoresursiem.

ES pašlaik ir labas izredzes izpildīt attiecībā uz izmešiem un atjaunīgo enerģiju izvirzītos uzdevumus, tomēr tai neizdodas samazināt enerģijas patēriņu. Tāpēc Komisija vēlas pastiprināt pūliņus un nāk klajā ar ilgam laikposmam paredzētu plānu, kā ES pārveidot par tādu ekonomiku, kas rada maz oglekļa dioksīda izmešu, tomēr saglabājot konkurētspēju.

Energoefektivitāte

Jaunais energoefektivitātes plāns English varētu mājsaimniecībām palīdzēt ietaupīt līdz 1000 eiro gadā un radīt līdz pat diviem miljoniem darbavietu. Plānā izteikti šādi ierosinājumi:

  • valdības aicinātas vismaz par 3 % gadā samazināt enerģijas patēriņu valsts iestāžu ēkās un energoefektivitāti noteikt par vienu no visu to veikto preču un pakalpojumu iepirkumu kritērijiem;
  • uzņēmumi aicināti samazināt enerģijas patēriņu ēkās, kur notiek komercdarbība;
  • vēl vairāk jāsamazina mājsaimniecības elektroiekārtu energopatēriņš;
  • jāuzlabo efektivitāte elektroenerģijas un siltuma ražošanā;
  • energoefektivitātes prasības rūpnieciskām iekārtām;
  • energoefektivitātes audits un pārvaldības risinājumi lieliem uzņēmumiem;
  • jāievieš moderni sadales tīkli un skaitītāji, kas patērētājiem dotu iespēju samazināt patēriņu un aprēķināt ietaupījumus.

Komisija tuvākajos mēnešos izstrādās tiesību aktu projektus par minētajiem pasākumiem.

Tautsaimniecība, kas rada maz oglekļa dioksīda izmešu

Ceļvedī virzībai uz mazām CO2 emisijām English ir aprakstīti izmaksu ziņā efektīvi veidi, kā ES var, uzlabojot konkurētspēju, vēl vairāk samazināt siltumnīcefekta gāzu izmešus — līdz 2050. gadam iecerēts tos samazināt par 80-95 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni.

Plāna īstenošanai vajadzīgas papildu investīcijas — ik gadu 270 miljardi eiro "zaļajām" tehnoloģijām, transportam un infrastruktūrai (piemēram, "viedajiem" sadales tīkliem), un vides aizsardzībai. Šie līdzekļi vajadzīgi papildus pašreizējām investīcijām, kuru kopējais apjoms ir 19 % no ES iekšzemes kopprodukta.

Šo papildu naudu varētu iegūt, samazinot naftas un dabasgāzes importa apjomu un tādējādi ik gadu ietaupot 175-320 miljardus eiro.

Plašāk par klimata pārmaiņām un energoefektivitāti English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites