Naršymo kelias

Efektyvaus energijos vartojimo eros aušra Europoje - 09/03/2011

Šviečianti taupioji elektros lemputė © ES

ES ketina dar labiau stengtis, kad būtų pasiekti 2020 m. energijos taupymo tikslai, ir iki 2050 m. sukurti tikrą mažą anglies dioksido kiekį išskiriančių technologijų ekonomiką. To pasiekus kiekvienas namų ūkis kasmet sutaupytų po 1000 eurų ir būtų sukurta 2 mln. naujų darbo vietų.

ES pastangos kovoti su klimato kaita, bet kartu užtikrinti, kad būtų tenkinami Europos energijos poreikiai, numatytos ekonomikos augimo strategijoje "Europa 2020" English .

Strategija sudaryta orientuojantis į tris pagrindinius ir 2020 metams jau užsibrėžtus tikslus: 20 % sumažinti šiltnamio dujų emisiją, 20 % suvartojamos energijos išgauti iš atsinaujinančių šaltinių ir 20 % sumažinti energijos suvartojimą.

Emisijos mažinimo ir atsinaujinančių šaltinių naudojimo tikslų siekti sekasi gerai, bet ES atsilieka nuo energijos suvartojimo mažinimo grafiko, todėl Europos Komisija nori paspartinti procesą, be to, parengti ilgalaikę ES transformacijos viziją, pagal kurią Europos ekonomika naudotų mažai anglies dioksido išskiriančias technologijas, bet būtų konkurencinga.

Energijos vartojimo efektyvumas

Naujame efektyvaus energijos vartojimo plane English , dėl kurio namų ūkiai kasmet galėtų sutaupyti iki 1 000 eurų ir būtų sukurta iki 2 mln. darbo vietų:

  • vyriausybės raginamos kasmet viešųjų institucijų pastatuose energijos suvartojimą mažinti bent po 3 % ir pirkti tik tas prekes ir paslaugas, kurios gaminamos ar teikiamos efektyviai vartojant energiją;
  • įmonės raginamos savo komerciniuose pastatuose mažinti energijos suvartojimą;
  • raginama toliau tobulinti buitinius prietaisus, kad jie suvartotų mažiau energijos;
  • siekiama veiksmingesnės energijos gamybos ir šildymo sistemos;
  • raginama nustatyti efektyvaus energijos vartojimo reikalavimus pramonės įrangai;
  • didelėms įmonėms raginama įvesti energijos suvartojimo auditus ir valdymą;
  • raginama diegti pažangius tinklus ir skaitiklius, suteikiant vartotojams galimybę mažinti energijos suvartojimą ir apskaičiuoti sutaupytas lėšas.

Per ateinančius mėnesius Europos Komisija pateiks šių priemonių pasiūlymus.

Mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomika

Mažai anglies dioksido išskiriančių technologijų ekonomikos sukūrimo plane English nurodoma, kaip ES ekonomiškomis priemonėmis galėtų iki 2050 m. dar sumažinti šiltnamio dujų išmetimą tik iki 5-20% 1990 m. lygio ir tapti dar konkurencingesne.

Pagal šį planą kasmet į ekologiškas technologijas, transportą, infrastruktūrą (pvz., pažangius elektros tiekimo tinklus) ir aplinkos apsaugą reikėtų papildomai investuoti po 270 mlrd. eurų. Kartu su dabartinėmis investicijomis tai sudarytų 19 % dabartinio ES bendrojo vidaus produkto.

Papildomos investicijos būtų kompensuotos kasmet dėl mažesnio naftos ir dujų importo sutaupomais 175-320 mlrd. eurų.

Daugiau apie klimato kaitą ir efektyvų energijos vartojimą English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos