Navigatsioonitee

Aruka energiakasutusega Euroopa on silmapiiril - 09/03/2011

Sisselülitatud säästupirn © EU

Uute ELi ettepanekutega tõhustatakse 2020. aasta energiasäästu ning luuakse 2050. aastaks tõeline väheste süsinikuheidetega majandus, mis võib tekitada 2 miljonit töökohta ja säästa igale majapidamisele 1000 eurot.

Euroopa 2020. aasta strateegia English osaks on ELi meetmed kliimamuutusega tegelemiseks, kuid samas ka Euroopa energiavajaduse rahuldamine.

Strateegia toetub kolmele peamisele 2020. aastaks seatud eesmärgile: kasvuhoonegaaside vähendamine 20 protsendi võrra, 20 protsendi energia ammutamine taastuvatest allikatest ning energiatarbimise vähendamine 20 protsendi võrra.

EL on täitnud heidete ja taastuvenergiaga seotud eesmärke, kuid jääb maha energiatarbimise vähendamise osas. Komisjon soovib kahekordistada jõupingutusi ning samas ka koostada pikaajalise nägemuse, kuidas muuta EL väheste süsinikuheidetega, kuid konkurentsivõimeliseks majanduseks.

Energiatõhusus

Uus energiatõhususe kava English , mis võib aidata majapidamistel hoida kokku kuni 1000 eurot aastas ning luua kuni 2 miljonit töökohta, hõlmab üleskutseid, et:

  • valitsused vähendaksid riigiasutuste energiatarbimist vähemalt 3 protsenti aastas, ning soetaksid ainult energiatõhusaid kaupu ja teenuseid
  • ettevõtted vähendaksid energiakulu ärihoonetes
  • vähendataks kodumasinate energiatarbimust
  • energia- ja soojatootmine oleks tõhusam
  • tööstusseadmetele kehtestataks energiatõhususe nõuded
  • suurettevõtted viiks läbi energiaauditit ja -haldust
  • võetaks kasutusele arukad võrgustikud ja mõõdikud ning võimaldataks tarbijatele energiasäästu ja säästude arvutamist

Komisjon teeb eelolevatel kuudel asjaomaseid meetmeid hõlmava õigusakti ettepaneku.

Väheste süsinikuheidetega majandus

Väheste süsinikuheidete teekaart English näitab majanduslikult tasuvaid mooduseid, kuidas EL saab konkurentsivõimet säilitades täiendavalt vähendada 2050. aastaks kasvuhoonegaase 5-20 protsendini 1990. aasta tasemest.

Kavaga nähakse ette täiendav 270 miljardi euro suurune investeering keskkonnasõbralikku tehnoloogiasse ja transporti ning infrastruktuuri (arukad elektrivõrgustikud) ja keskkonnakaitsesse. See lisandub praegusele koguinvesteeringule, mis vastab 19 protsendile ELi SKPst.

Täiendav kulu korvatakse 175-320 miljardi euro suuruse säästu arvel aastas, mis saavutatakse tänu vähenenud nafta ja gaasi impordile.

Täiendavalt kliimamuutusest ja energiatõhususest English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad