Cesta

Rozumné využívání energie v Evropě - 09/03/2011

Rozsvícená úsporná žárovka © EU

Nové návrhy EU jsou dalším impulsem v úsilí o snížení energetické spotřeby do roku 2020. Jejich cílem je vytvořit do roku 2050 opravdovou nízkouhlíkou ekonomiku, která s sebou přinese vytvoření až 2 milionů pracovních míst a díky níž každá domácnost ušetří až 1 000 eur ročně.

V růstové strategii Evropa 2020 English si Evropská unie dala za cíl vyřešit situaci vyplývající ze změny klimatu a zároveň vyhovět potřebám EU ve spotřebě energie.

Strategie se opírá o tři hlavní cíle, které si EU do roku 2020 předsevzala: snížit emise skleníkových plynů o 20 %, získávat 20 % energie z obnovitelných zdrojů a snížit o 20 % spotřebu energie.

EU pokračuje podle plánu v plnění cílů pro emise a obnovitelné zdroje, ale pokulhává ve snižování spotřeby energie. Komise chce proto zdvojnásobit usílí a zároveň vypracovat dlouhodobý scénář přeměny EU v nízkouhlíkovou a konkurenceschopnou ekonomiku.

Energetická účinnost

Nový plán energetické účinnosti English , díky němuž by domácnosti mohly ušetřit až 1 000 eur ročně a který by pomohl vytvořit až 2 miliony pracovních míst, mimo jiné požaduje, aby:

  • členské státy snížily spotřebu energie ve veřejných budovách alespoň o 3 % ročně a aby dbaly na energetickou účinnost zboží a služeb, které nakupují
  • podniky snížily spotřebu energie v komerčních budovách
  • došlo k dalšímu snížení energetické náročnosti domácích spotřebičů
  • se zvýšila účinnost výroby elektřiny a tepla
  • byly stanoveny požadavky na energetickou účinnost průmyslových zařízení
  • velké podniky prováděly energetický audit a měly plán energetického řízení
  • byly zavedeny inteligentní rozvodné sítě a měřidla, která spotřebitelům umožní snížit spotřebu energie a zjistit výši úspor

V příštích měsících Komise navrhne v těchto oblastech právní předpisy.

Nízkouhlíková ekonomika

Plán přechodu na nízkouhlíkovou ekonomiku English se zabývá možnostmi, jak v EU pokračovat ve snižování emisí skleníkových plynů (a dosáhnout v roce 2050 pouhých 5-20 % úrovně roku 1990) a zároven zvyšovat konkurenceschopnost Unie.

Plán si ročně vyžádá dalších 270 miliard eur na investice do ekotechnologií, dopravy, infrastruktury (inteligentní rozvodné sítě elektřiny apod.) a ochrany životního prostředí. Tato částka není započítána do současných celkových investic ve výši 19 % hrubého domácího produktu EU.

Dodatečné finance lze čerpat z úspor získaných snížením dovozů ropy a zemního plynu, které činí asi 175-320 miliard eur ročně.

Více informací o změně klimatu a energetické účinnosti English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy