Навигационна пътека

Енергийно ефективна Европа на хоризонта - 09/03/2011

Светеща енергийно ефективна крушка © ЕС

Нови предложения на ЕС за повишаване на икономиите на енергия до 2020 г. и за създаване на действително нисковъглеродна икономика до 2050 г., които могат да доведат до икономии от около 1000 евро на домакинство и създаване на 2 млн. работни места.

Усилията на ЕС да се справи с изменението на климата и в същото време да задоволи нуждите си от енергия са част от неговата стратегия за растеж "Европа 2020" English .

Стратегията се основава на три основни цели, определени за 2020 г.: намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %, добиване на 20 % от енергията от възобновяеми източници и намаляване на потреблението на енергия с 20 %.

ЕС е на път да постигне целите си, отнасящи се до емисиите и възобновяемите източници, но изостава по отношение на целта за намаляване на потреблението на енергия. Затова Комисията иска да удвои усилията си в тази посока, като в същото време излага своята дългосрочна визия за превръщането на ЕС в нисковъглеродна, но конкурентоспособна икономика.

Енергийна ефективност

В новия план за енергийна ефективност English , който може да помогне на домакинствата да икономисват до 1000 евро годишно и да създаде до 2 млн. работни места, се призовава:

  • правителствата да намаляват потреблението на енергия в поне 3 % от обществените сгради всяка година и да превърнат енергийната ефективност в условие за всички извършвани от тях покупки на стоки и услуги
  • компаниите да намалят потреблението на енергия в своите офиси
  • да се намали още повече потреблението на енергия от домакински електроуреди
  • да се повиши ефективността на производството на електричество и топлина
  • да има изисквания в областта на енергийната ефективност за промишленото оборудване
  • да се извършват енергийни одити и управление на големите компании
  • да се въведат "интелигентни" енергийни мрежи и уреди, даващи на потребителите възможност да намалят потреблението на енергия и да изчислят колко спестяват

През следващите месеци Комисията ще предложи закони за тези мерки.

Нисковъглеродна икономика

Пътната карта за нисковъглеродна икономика English представя рентабилни начини ЕС да намали още повече емисиите си на парникови газове - до едва 5-20 % от нивата през 1990 г. до 2050 г., като в същото време повиши своята конкурентоспособност.

Планът ще изисква допълнителни инвестиции от 270 млрд. евро годишно в екологични технологии и транспорт, инфраструктура като интелигентни енергийни системи, и опазване на околната среда. Тази сума трябва да се прибави към сегашните общи инвестиции, възлизащи на 19 % от БВП на ЕС.

Тази допълнителна сума ще бъде възстановена чрез икономии в размер на 175-320 млрд. евро годишно от намаляване на вноса на петрол и газ.

Още за изменението на климата и енергийната ефективност English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки