Sökväg

Gör mer med mindre - 26/01/2011

Skogsbruk: en traktor häller flis i en container© EU

EU-kommissionen presenterar en vision för hur vi ska använda våra naturtillgångar smartare för att skydda miljön och skapa ekonomisk tillväxt.

En ny plan DeutschEnglishfrançais för en effektivare användning av jordens resurser ska bidra till EU:s mål för klimatet, energianvändning, transporter, råvaror, jordbruk, fiske, biologisk mångfald och regional utveckling.

Planen ingår i Europa 2020 English , EU:s strategi för hållbar tillväxt och fler jobb. EU vill inte bara att vi ska spara på resurser som ren luft, vatten, mark, skogar och mat, utan också att återanvändning och återvinning av mineraler och metaller ska öka, ett viktigt inslag i en modern ekonomi.

Det ökar effektiviteten, produktiviteten och konkurrenskraften. Om företagen blir bättre på att använda råvaror, vatten och andra insatsvaror, kan de sänka sina kostnader och därmed bli mer konkurrenskraftiga.

Inom vissa branscher har man redan tänkt nytt och skördar nu vinsterna. Exempelvis har cementtillverkarna börjat använda alternativa bränslen, råvaror och återvunnet avfall för att minska sina koldioxidutsläpp och energikostnader samt sitt avfall.

I Ungern har 56 företag infört miljövänliga innovationer som redan sparat 59 miljoner euro åt dem. Ett kemiföretag i Nederländerna som använde nästan 10 miljoner liter färskvatten per dag använder nu istället avloppsvatten. Energiförbrukningen minskade också med 65 % och kemikalieförbrukningen med 500 ton per år. Företagets utsläpp av växthusgaser har dessutom minskat med 5 000 ton.

Effektivare resursanvändning kommer att vara ledstjärnan för EU:s kommande åtgärder för en koldioxidsnål ekonomi, energieffektivitet, transporter, jordbruk, fiske och biologisk mångfald.

Dessa satsningar ska i sin tur stimulera innovationer och minska EU:s importberoende.

EU ska också lägga fram förslag om råvarumarknaderna och arbeta för en trygg råvaruförsörjning.

Det är viktigt för EU:s ekonomi, eftersom ekonomierna i Kina, Indien och andra länder växer snabbt och den internationella konkurrensen om knappa resurser ökar och driver upp priserna.

EU:s bygg-, kemi-, bil-, rymd- och maskintillverkningsindustrier sysselsätter 30 miljoner människor och alla industrierna är beroende av råvaror.

Läs mer om initiativet Ett resurseffektivt Europa English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar