Navigacijska pot

Učinkovitejša raba omejenih virov - 26/01/2011

Gozdarski stroj pri nalaganju lesa © EU

Evropski načrt za pametno rabo naravnih virov, varstvo okolja in krepitev gospodarske rasti.

Z načrtom DeutschEnglishfrançais za učinkovitejšo rabo zemeljskih naravnih virov bo EU lažje uresničila skupne cilje na področju podnebnih sprememb, energije, prometa, surovin, kmetijstva ribištva, biotske raznovrstnosti in regionalnega razvoja.

Načrt je del strategije Evropa 2020 English za trajnostni gospodarski razvoj in delovna mesta. Evropska unija si prizadeva ohraniti osnovne vire, kot so zrak, voda, prst, gozdovi in hrana, in tudi spodbuditi ponovno uporabo in recikliranje rudnin in kovin, nepogrešljivih naravnih virov za delovanje sodobnega gospodarstva.

Tako bo EU povečala učinkovitost in produktivnost ter izboljšala svojo konkurenčnost. Podjetja, ki učinkovito uporabljajo surovine in vodo pri proizvodnji, bodo lahko zmanjšala stroške in posledično postala konkurenčnejša.

Nekatere panoge so čedalje inovativnejše in za to prejemajo različne nagrade. Nekatere cementarne denimo so začele uporabljati alternativna goriva, surovine in reciklirane odpadke, s čimer so zmanjšale izpuste CO2, stroške energije in količino odpadkov.

Na Madžarskem je 56 podjetij uvedlo okolju prijazne inovativne ukrepe in tako prihranilo 59 milijonov EUR. Na Nizozemskem je kemično podjetje, ki je na dan porabilo 9,9 milijona litrov vode, prešlo na uporabo odpadnih voda iz gospodinjstev. S tem je zmanjšalo letno porabo energije za 65 % ter proizvedlo 500 ton odpadnih kemikalij manj. Prav tako je znižalo količino izpustov toplogrednih plinov za 5 000 ton.

Spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov bo vodilo ukrepov, ki jih EU pripravlja na področju nizkoogljičnega gospodarstva, energijske učinkovitosti, prometa, kmetijstva, ribištva in biotske raznovrstnosti.

Z njimi bo EU spodbudila inovacije in zmanjšala svojo odvisnost od uvoza naravnih virov.

Predlagala bo tudi ukrepe na trgih blaga in si prizadevala za varno oskrbo s surovinami.

Navedeni ukrepi so bistveni za ohranitev gospodarske blaginje EU, saj Kitajska, Indija in druge države postajajo gospodarsko čedalje močnejše, povečujejo povpraševanje po redkih virih in dvigajo njihove cene.

Od dostopa do surovin so odvisni sektorji, kot so gradbeništvo, kemična, avtomobilska, letalska in vesoljska industrija ter strojni sektor in sektor opreme, ki skupaj zaposlujejo približno 30 milijonov ljudi.

Več o Evropi, ki je gospodarna z viri English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave