Navigačný riadok

Aj s obmedzenými zdrojmi sa dajú dosiahnuť lepšie výsledky - 26/01/2011

Lesný stroj vykladajúci drevnú štiepku do kontajnera © EU

Inteligentné využívanie prírodných zdrojov, ochrana životného prostredia a hospodársky rast - vízia EÚ

Plán DeutschEnglishfrançais efektívnejšieho využívania prírodných zdrojov je súčasťou cieľov EÚ v oblasti energetiky, dopravy, surovín, poľnohospodárstva, rybolovu, biologickej rozmanitosti, regionálneho rozvoja a boja proti zmenám klímy.

Plán je súčasťou stratégie Európa 2020 English na zabezpečenie udržateľného rastu a zamestnanosti. EÚ chce chrániť základné zdroje, akými sú čistý vzduch, voda, lesy a potraviny, a podporiť opätovné použitie a recykláciu nerastných surovín a kovov, ktoré zohrávajú mimoriadne dôležitú úlohu v modernom hospodárstve.

Tieto opatrenia pomôžu zvýšiť efektivitu, produktivitu a konkurencieschopnosť. Spoločnosti, ktoré efektívne využívajú suroviny, vodu a iné výrobné vstupy, dokážu znížiť náklady, čím sa zvyšuje ich konkurencieschopnosť.

Niektoré odvetvia už v tejto oblasti zavádzajú inovácie a profitujú z prvých úspechov. Aby znížili emisie CO2, náklady na energie a odpad začali napríklad výrobcovia cementu používať recyklovaný odpad a alternatívne palivá a suroviny.

V Maďarsku zaviedlo 56 spoločností environmentálne inovácie, ktoré im spolu ušetrili 59 mil. EUR. Chemická továreň v Holandsku, ktorá v roku spotrebovala 9,9 mil. litrov vody denne, prešla na odpadovú vodu z domácností, v dôsledku čoho ročne spotrebuje o 65 % menej energie. Navyše jej emisie skleníkových plynov klesli o 5 000 ton a ročná spotreba chemikálií sa znížila o 500 ton.

Podpora efektívneho využívania zdrojov bude jedným z hlavných princípov, ktorými sa budú riadiť plánované opatrenia EÚ pre oblasť nízkouhlíkovej ekonomiky, energetickej efektivity, dopravy, poľnohospodárstva, rybolovu a biologickej rozmanitosti.

Táto snaha bude mať pozitívny vplyv na inovácie a zmenšenie závislosti EÚ na dovoze.

EÚ taktiež navrhne kroky týkajúce sa trhov s komoditami a bezpečnosti dodávok surovín.

Tieto opatrenia sú nevyhnutné z hľadiska ekonomickej prosperity EÚ, nakoľko Čína, India a iné štáty rozvíjajú svojej hospodárstva, čím sa zvyšuje dopyt po obmedzených zdrojoch a ich cena.

V stavebnom, chemickom, automobilovom, leteckom a strojárenskom priemysle pracuje spolu 30 miliónov ľudí a všetky tieto odvetvia sú závislé od prístupu k surovinám.

Viac o iniciatíve Európa efektívne využívajúca zdroje English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy