Navigācijas ceļš

Niecīgie resursi jāizmanto lietderīgi - 26/01/2011

Mežā no kravas automobiļa vagonetē tiek pārkrauta koksne © ES

ES redzējums par dabas resursu gudru izlietošanu, aizsargājot vidi un veicinot ekonomikas attīstību.

Plāns DeutschEnglishfrançais lietderīgāk izmantot dabiskos Zemes resursus palīdzēs izpildīt ES kopējos mērķus attiecībā uz klimata pārmaiņām, enerģētiku, transportu, izejvielām, lauksaimniecību, zivsaimniecību, bioloģisko daudzveidību un reģionu attīstību.

Šis plāns ietilpst stratēģijā "Eiropa 2020" English , kuras mērķis ir ilgtspējīga izaugsme un darbavietu radīšana. Papildus pamatresursu, kā tīra gaisa, ūdens, zemes, mežu un pārtikas, saglabāšanai ES vēlas arī sekmēt derīgo izrakteņu un metālu otrreizējo pārstrādi un atkārtotu izmantošanu, jo mūslaiku ekonomikā tam ir liela nozīme.

Tas palīdzēs panākt augstāku efektivitāti, ražīgumu un konkurētspēju. Uzņēmumi, kas lietderīgi izmanto izejvielas, ūdeni un citus savu preču ražošanā vajadzīgos resursus, var samazināt izmaksas un līdz ar to kļūt konkurētspējīgāki.

Dažas nozares jau naski ievieš jauninājumus un plūc laurus. Piemēram, cementa ražotāji, lai samazinātu oglekļa dioksīda emisiju, enerģijas izmaksas un atkritumus, sāk izmantot alternatīvus degvielas veidus, jaunas izejvielas un otrreizējās pārstrādes atkritumus.

Ungārijā 56 uzņēmumi ir ieviesuši vidi saudzējošas inovācijas, kas tiem ļāvušas ietaupīt 59 miljonus eiro. Nīderlandē kāda ķimikāliju rūpnīca, kas katru dienu patērēja 9,9 miljonus litru saldūdens, pārorientējās uz mājsaimniecību notekūdeņu izmantošanu. Tādējādi tā var gadā par 65% samazināt izlietoto enerģiju un par 500 tonnām — izmantotās ķimikālijas. Turklāt tā par 5000 tonnām samazina siltumnīcefekta gāzu izmešus.

Pamudinājums resursus izmantot lietderīgāk būs vadošais princips ES plānotajiem pasākumiem, ar kuru palīdzību pāriet uz ekonomiku, kas rada zemu oglekļa emisiju, paaugstina energoefektivitāti, uzlabo transporta nozari, lauksaimniecību, zivsaimniecību un bioloģisko daudzveidību.

Šie pasākumi savukārt rosinās inovāciju un samazinās ES atkarību no importa.

ES ierosinās arī pasākumus preču tirgū, un tā plāno panākt stabilu izejvielu piegādi.

Tas viss ir būtiski Eiropas Savienības ekonomikas labklājībai, jo, attīstoties Ķīnas, Indijas un citu valstu ekonomikai, pasaulē palielinās konkurence par trūcīgajiem dabas resursiem un kāpj cenas.

Eiropas Savienībā no izejvielu piegādes ir atkarīgas daudzas nozares — būvniecība, ķīmiskā rūpniecība, automobiļu rūpniecība, kosmiskās aviācijas rūpniecība un mašīnu un iekārtu nozares, kur ir nodarbināti 30 miljoni cilvēku.

Vēl par resursu ziņā efektīvu Eiropu English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites