Cosán nascleanúna

Breis a bhaint as acmhainní ganna - 26/01/2011

Oibríocht foraoiseachta le trucail ag cur adhmaid isteach i scipe bruscair © AE

Aisling an AE ar úsáid chliste acmhainní nádúrtha, ar an gcomhshaol a chaomhnú agus ar fhás geilleagrach a dhreasú.

Plean DeutschEnglishfrançais chun acmhainní an Domhain a úsáid níos éifeachtúla, beidh tionchar aige ar chomhspriocanna an AE i leith athraithe aeráide, fuinnimh, iompair, amhábhar, talmhaíochta, iascaigh, bithéagsúlachta agus forbartha réigiúnaí.

Is cuid d'Eoraip 2020 English é an plean, straitéis an Aontais i dtaobh fáis inbhuanaithe agus post. Chomh maith le hacmhainní bunúsacha ar nós aeir ghlain, uisce, talamh, foraoisecha agus bia a chaomhnú, ba mhaith leis an gCoimisiún athúsaid agus athchúrsáil mianraí agus miotal, nithe atá bunúsach do gheilleagar nua-aimseartha, a chur chun cinn.

Chabhródh an méid sin le héifeachtúlacht, táirgiúlacht agus le hiomaíochas. Cuideachtaí a bhaineann úsáid éifeachtúil as amhábhair, uisce agus ionchuir tháirgthe dá dtáirgí, is féidir leo costais a ísliú, rud a chabhródh leo a bheith níos iomaíche.

Tá roinnt tionscal ag nuáil cheana féin agus tá a luach saothair acu. Mar shampla, tá breoslaí malartacha, amhábhair agus dramhaíl athchúrsáilte in úsáid ag déantóirí stroighne chun astaíochtaí CO2, costais fuinnimh agus dramhaíola a laghdú.

San Ungáir, tá 56 cuideachta tar éis nuálaíochtaí atá neamhdhíobhálach don chomhshaol a thabhairt isteach, rud a chabhraigh leo chun €59m a shábháil. San Ísiltír, d'athraigh cuideachta a mbíodh 9.9m lítear d'fhionnuisce in úsáid gach lá acu, d'athraigh siad go huisce fuíll tí, rud a chabhraigh leo 65% níos lú fuinnimh agus laghdú 500 tona de cheimiceáin a úsáid in aghaidh na bliana. De bhreis air sin, laghdaíodh astaíochtaí gáis cheaptha teasa 5,000 tona.

Is treoirphrionsabal é éifeachtúlacht acmhainní a spreagadh, a bheidh taobh thiar dá bhfuil beartaithe ag an AE maidir le geilleagar ísealcharbóin, éifeachtúlacht fuinnimh, talmhaíocht, iascach agus bithéagsúlacht.

Spreagfaidh na hiarrachtaí sin nuáil agus laghdóidh siad spléachas an AE ar allmhairí.

Molfaidh an AE gníomhú ar mhargaí tráchtearraí agus is éard a bheidh i gceist aige soláthar daingean d'amhábhair a áirithiú.

Is riachtanach iad na bearta sin chun leasa an AE, toisc go bhfuil an tSín, an India agus tíortha eile ag forbairt a ngeilleagair, rud a mhéadóidh iomaíochas domhanda d'acmhainní ganna agus a ardóidh praghsanna.

Bíonn earnálacha áirithe san AE ag brath ar rochtain ar amhábhair. Orthusan, tá éarnáil na tógála, is na hearnálacha uathghluaisneacha, ceimiceán, aeraspáis, inneallra agus trealaimh, ina bhfuil 30m daoine fostaithe,

Tuilleadh faoi Eoraip atá tíosach ar acmhainní English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links