Navigatsioonitee

Väheste vahenditega saab rohkem ära teha - 26/01/2011

Metsandus: veok puitu laadimas © EU

ELi nägemus loodusvarade aruka kasutamise kohta, kaitstes keskkonda ja soodustades majanduskasvu.

Tegevuskava DeutschEnglishfrançais , mis käsitleb Maa loodusvarade tõhusamat kasutamist, toetab ELi ühiseid eesmärke, mis hõlmavad kliimamuutusi, energeetikat, transporti, toormaterjale, põllumajandust, kalandust, bioloogilist mitmekesisust ja piirkondlikku arengut.

Kõnealune tegevuskava on osa strateegiast Euroopa 2020 English . See on jätkusuutlikku majanduskasvu ja töökohti käsitlev ELi strateegia. Lisaks selliste põhivarade kaitsmisele nagu puhas õhk, vesi, pinnas, metsad ja toit, soovib EL edendada mineraalide ja metallide taaskasutamist ning ringlussevõttu, mis on kaasaegse majanduse seisukohast väga oluline.

See aitab suurendada tõhusust, tootlikkust ja konkurentsivõimet. Ettevõtjad, kes kasutavad tõhusalt toormaterjale, vett ja muud oma toodete tootmiseks vajalikku, saavad vähendada kulusid, mis omakorda aitab neil suurendada oma konkurentsivõimet.

Mõnedes tööstusharudes selline innovatsioon juba toimib ning ettevõtjad saavad sellest kasu. Näiteks tsemenditööstuses hakatakse järk-järgult kasutama alternatiivkütuseid, toormaterjale ja ringlussevõetud jäätmeid, et vähendada süsinikdioksiidi heitkoguseid, energiakulu ja jäätmete hulka.

Ungaris on 56 ettevõttes kasutusele võetud keskkonnasõbralikud innovatiivsed ideed, mis on aidanud neil säästa 59 miljonit eurot. Madalmaade keemiaettevõte, mis tarbis 9,9 miljonit liitrit magevett päevas, hakkas kasutama majapidamistest pärinevat heitvett ning see võimaldas asjaomasel ettevõttel kasutada aastas 65% vähem energiat ja 500 tonni vähem kemikaale. Samuti vähenes sealne tekkivate kasvuhoonegaaside hulk 5000 tonni võrra.

Ressursitõhususe edendamine on üldine põhimõte meetmete puhul, mida EL kavatseb võtta seoses vähese CO2-heitega majanduse, energiatõhususe, transpordi, põllumajanduse, kalanduse ja bioloogilise mitmekesisusega.

Kõnealused jõupingutused soodustavad omakorda innovatsiooni ja vähendavad ELi sõltuvust impordist.

Samuti esitab EL ettepanekud kaubaturgusid käsitlevate meetmete kohta ning tema eesmärk on tagada toormaterjalide tarnekindlus.

Kõnealused meetmed on väga olulised EL majanduse seisukohast, sest Hiina, India ja muud riigid arendavad oma majandust, suurendades ülemaailmset konkurentsi piiratud loodusvarade osas ja kergitades hindu.

ELi ehituse, kemikaalide, autotööstuse, kosmoseseadmete, masinate ja seadmete sektorid, kus töötab 30 miljonit inimest, sõltuvad kõik juurdepääsust toormaterjalile.

Lisateave ressursitõhusa Euroopa kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad