Sti

Få mere ud af færre ressourcer - 26/01/2011

Skovdrift med en lastbil, der læsser træ på et skib © EU

EU's vision om intelligent anvendelse af naturressourcer, beskyttelse af miljøet og stimulering af økonomisk vækst.

En plan DeutschEnglishfrançais for, hvordan vi anvender vores naturressourcer mere effektivt, skal indgå i EU's fælles mål for klimaforandringer, energi, transport, råstoffer, landbrug, fiskeri, biodiversitet og regional udvikling.

Planen er en del af Europa 2020 English , EU's strategi for bæredygtig vækst og beskæftigelse. Ud over at bevare de grundlæggende ressourcer som ren luft og rent vand, jord, skove og fødevarer ønsker EU at fremme genbrug og genvinding af mineraler og metaller, hvilket er afgørende for en moderne økonomi.

Dette vil hjælpe med at øge effektiviteten, produktiviteten og konkurrenceevnen. Virksomheder, der effektivt anvender råmaterialer, vand og andre ressourcer til forarbejdning i deres produktion, kan skære ned på omkostningerne og blive mere konkurrencedygtige.

Nogle sektorer er allerede innovative og høster nu frugterne. For eksempel er cementproducenter begyndt at anvende alternative brændstoffer, råmaterialer og genbrugsaffald for at nedbringe CO2-emissioner, energiomkostninger og affald.

I Ungarn har 56 virksomheder indført miljøvenlige innovationer, der har givet en besparelse på 59 mio. euro. I Holland skiftede en kemikalievirksomhed, der brugte 9,9 mio. liter ferskvand om dagen, til husholdningsspildevand, hvilket gjorde det muligt at anvende 56 % mindre energi og 500 ton færre kemikalier om året. Den har desuden nedbragt sine drivhusgasemissioner med 5 000 ton.

At tilskynde til ressourceeffektivitet vil være et ledende princip bag EU's kommende initiativer i forbindelse med lavkulstoføkonomi, energieffektivitet, transport, landbrug, fiskeri og biodiversitet.

Disse bestræbelser vil på sigt tilskynde til innovation og mindske EU's afhængighed af import.

EU vil også komme med forslag til initiativer om råvaremarkeder og mål, der skal garantere sikker forsyning af råmaterialer.

Disse initiativer er afgørende for EU's økonomiske velfærd, i en tid, hvor Kina, Indien og andre lande udvikler deres økonomier og øger den globale konkurrence om de knappe ressourcer og får priserne til at stige.

EU's bygge-, kemikalie-, bil-, rum-, maskin-, og udstyrsindustri, der beskæftiger 30 mio. mennesker, afhænger af adgang til råmaterialer.

Mere om et ressourceeffektivt Europa English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links