Cesta

Jak účinně využívat omezené přírodní zdroje - 26/01/2011

Nakládání dřeva v lese © EU

EU navrhuje inteligentní využívání přírodních zdrojů, jež povede k lepší ochraně životního prostředí a hospodářskému růstu.

Na základě plánu DeutschEnglishfrançais na účinnější využívání přírodních zdrojů naší planety budou stanoveny společné cíle Unie týkajících se změny klimatu, energetiky, dopravy, surovin, zemědělství, rybolovu, biologické rozmanitosti a regionálního rozvoje.

Tento plán je součástí unijní strategie udržitelného růstu a tvorby pracovních míst Evropa 2020 English . Kromě ochrany základních zdrojů, jako je čistý vzduch, voda, půda, lesy a potraviny, chce EU také podporovat recyklaci a opětovné využívání nerostných surovin a kovů, které jsou nezbytné pro moderní ekonomiku.

Díky tomu se podaří zvýšit efektivnost, produktivitu a konkurenceschopnost. Firmy, které účinným způsobem využívají suroviny, vodu a ostatní vstupní zdroje pro své výrobky, mají i nižší náklady, a jsou tudíž konkurenceschopnější.

V některých odvětvích se začaly s úspěchem využívat nové postupy. Například výrobci cementu používají alternativní paliva, suroviny a recyklovaný odpad, aby snížili emise CO2, náklady na energii a množství odpadu.

V Maďarsku zavedlo 56 firem inovace, které jsou ohleduplné k životnímu prostředí a které jim ušetřily 59 milionů eur. V Nizozemsku zase chemický závod, který denně spotřeboval 9,9 milionu litrů pitné vody, začal používat odpadní vodu z domácností, a snížil tak spotřebu energie o 65 % a chemikálií o 500 tun ročně. Také emise skleníkových plynů se snížily o 5 000 tun.

Podporovat účinnější využívání zdrojů je základním principem opatření, která EU plánuje pro nízkouhlíkovou ekonomiku, energetickou účinnost, dopravu, zemědělství, rybolov a biologickou rozmanitost.

Toto úsilí na oplátku povede k novým inovacím a snížení závislosti Unie na dovozu surovin.

EU také navrhne opatření na komoditních trzích a podnikne kroky, které zajistí bezpečné dodávky surovin.

Tato opatření jsou důležitá, aby hospodářství Unie i nadále prosperovalo. Čína, Indie a další země své ekonomiky rychle rozvíjejí, což celosvětově zvyšuje poptávku po surovinách a jejich cenu.

V Evropské unii na dodávkách surovin závisí stavební, chemický, automobilový, letecký, vesmírný a strojní průmysl, které dohromady zaměstnávají 30 milionů lidí.

Další informace o účinném využívání zdrojů v Evropě English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy