Навигационна пътека

По-ефективно използване на оскъдните ресурси - 26/01/2011

Товарене на дървесина от камион в скип © ЕС

Визия на ЕС за интелигентно използване на природните ресурси, опазване на околната среда и стимулиране на икономическия растеж.

План DeutschEnglishfrançais за по-ефективно използване на природните ресурси на планетата ще бъде един от начините за постигане на общите цели на ЕС в областта на климатичните промени, енергетиката, транспорта, суровините, селското стопанство, рибарството, биоразнообразието и регионалното развитие.

Планът е част от "Европа 2020 English ", стратегията на Съюза за устойчив растеж и работни места. Освен опазването на основни ресурси като чистия въздух, водите, земята, горите и храните, ЕС иска да насърчи повторното използване и преработването на минерали и метали от съществено значение за съвременната икономика.

Това ще помогне за повишаване на ефективността, производителността и конкурентоспособността. Предприятията, които използват по ефективен начин суровини, вода и други материали, необходими за производството на техните продукти, са в състояние да намалят разходите си и така да станат по-конкурентоспособни.

Някои промишлени сектори вече берат плодовете от въведените иновации. Например производителите на цимент започват да използват алтернативни горива, суровини и преработени отпадъци с цел намаляване на емисиите на въглероден диоксид, разходите за енергия и отпадъците.

В Унгария 56 предприятия са въвели екологични иновации, благодарение на които са реализирали икономии в размер на 59 млн. евро. В Нидерландия химически завод, който е потребявал 9,9 млн. литра прясна вода на ден, е преминал към използването на битови отпадни води, което му позволява да изразходва с 65 % по-малко енергия и 500 тона по-малко химикали на година. Той също така е намалил емисиите си на парникови газове с 5000 тона.

Насърчаването на ефективното използване на ресурсите ще бъде водещ принцип в планираните от ЕС мерки в областта на нисковъглеродната икономика, енергийната ефективност, транспорта, селското стопанство, рибарството и биоразнообразието.

Чрез тези усилия на свой ред ще се стимулират иновациите и ще се намали зависимостта на ЕС от вноса на суровини.

ЕС също така се стреми да гарантира сигурността на доставките на суровини и ще предложи действия по отношение на стоковите пазари.

Тези мерки са от съществено значение за икономическото благополучие на ЕС, защото развитието на икономиките на Китай, Индия и други страни води до увеличаване на световната конкуренция за достъп до оскъдни ресурси и до повишаване на цените.

Европейските сектори на строителството, производството на химикали, автомобили, авиационна техника, машини и оборудване, в които са заети 30 млн. души, са зависими от достъпа до суровини.

Повече за плана за ефективно използване на ресурсите English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки