Sökväg

Ny plan för energitrygghet - 12/11/2010

Högspänningsmaster © EU

EU:s nya energistrategi ska säkra en hållbar energiförsörjning och stödja den ekonomiska tillväxten det kommande årtiondet.

Energi 2020 English är en strategi för att minska energiförbrukningen, öka konkurrensen på marknaden, trygga försörjningen, uppnå EU:s klimatmål och samordna förhandlingarna med leverantörerna.

Efterfrågan på energi väntas öka snabbt när lågkonjunkturen vänder. Syftet med strategin är därför att förhindra energibrist och stödja den ekonomiska tillväxten. Kunderna ska också kunna få billigare olja, gas och el tack vare en ökad konkurrens.

Kommissionen planerar att föreslå nya lagar och andra åtgärder det närmaste ett och ett halvt året. Det här är de viktigaste områdena:

Spara energi

EU ska främja bättre energieffektivitet inom transport och byggnader - de två områden där förbrukningen kan sänkas mest. Husägare, hyresvärdar och hyresgäster ska få incitament för renoveringar och andra åtgärder för att spara energi. Myndigheterna ska ha energieffektivitet som ett kriterium när de köper upp varor och tjänster. Bättre energimärkning ska få tillverkarna att ta fram energisnålare produkter.

En gemensam marknad senast 2015

Alla hinder för att öppna upp de nationella energimarknaderna ska bort. Investeringar på cirka 1 biljon euro behövs för ett modernt europeiskt elnät som sammanlänkar alla länder, så att de kan distribuera energin dit den behövs. Projekt och bidrag för att uppgradera och bygga ut nätet ska godkännas snabbare. Vindkraft och solenergi ska bättre kopplas samman med nätet för att uppmuntra till fler investeringar i förnybar energi.

Gemensam förhandling om priser

Ökad import och lägre inhemsk produktion gör att EU-länderna utsätts för hårdare konkurrens utifrån när det gäller leverans av olja, gas och kol. Den senaste tidens leveransstörningar från Östeuropa har tydligt visat att länderna måste samverka. Om EU-länderna förhandlar med leverantörerna gemensamt får de större förhandlingsmakt på de internationella marknaderna än om de agerar på egen hand.

Innovation

EU ska starta projekt för att främja energeffektiviteten i städerna, bättre teknik för att lagra el, nya typer av biobränsle och smarta nät som kan distribuera elen med hänsyn till konsumtionsmönstren.

Konsumentinformation

Kunderna ska kunna göra prisjämförelser och lätt byta leverantör, och leverantörerna måste ge sina kunder tydlig information om räkningen.

Läs mer om EU:s energipolitik English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar