Navigačný riadok

Plán pre energetickú bezpečnosť - 12/11/2010

Rad stožiarov vysokého elektrického napätia © EÚ

Stratégia zameraná na zabezpečenie udržateľných dodávok energie a podporu hospodárskeho rastu počas nadchádzajúceho desaťročia

Energia 2020 English je plánom na zníženie spotreby energie, stimuláciu konkurenčného prostredia, zabezpečenie dodávok, dosiahnutia cieľov v oblasti boja proti zmenám klímy a koordináciu vyjednávaní s dodávateľmi.

Očakáva sa, že po ukončení recesie dopyt po energii prudko stúpne. Stratégia sa preto zameriava na zabezpečenie dostatku dodávok a podporu hospodárskeho rastu. Spotrebitelia budú profitovať z konkurencieschopnejších cien za naftu, plyn a elektrinu.

Počas nadchádzajúcich 18 mesiacov Komisia plánuje navrhnúť nové právne predpisy a iné opatrenia, ktorých cieľom je podporiť tieto priority:

Zníženie spotreby

Podľa stratégie by EÚ podporila vyššiu mieru energetickej efektívnosti v doprave a stavebníctve. Ide o dve odvetvia, v ktorých je možné dosiahnuť najvýraznejšie úspory. Majitelia nehnuteľností, prenajímatelia a nájomníci by mohli požiadať o podporu na renováciu a iné opatrenia zamerané na úsporu energie. Miestne samosprávy a vlády štátov by pri nákupe tovarov a služieb zohľadňovali ich energetickú efektivitu. Lepšie označovanie spotreby energie by výrobcov motivovalo k predaju úspornejších produktov.

Vytvorenie jednotného trhu do roku 2015

Odstránili by sa súčasné prekážky, ktoré bránia otvoreniu vnútroštátnych trhov. Dokončenie modernej celoeurópskej elektrickej rozvodnej siete, ktorá by spájala všetky krajiny a umožňovala im distribuovať dodávky podľa potreby, by si vyžiadalo investície vo výške asi 1 bilióna EUR. Projekty a investície zamerané na modernizáciu a rozšírenie siete by sa realizovali čo najrýchlejšie. Príbrežné veterné elektrárne a solárne elektrárne by boli lepšie napojené na rozvodnú sieť, čím by stimulovali investície do energie z obnoviteľných zdrojov.

Spoločné vyjednávanie

Rastúci dovoz energie a pokles domácej produkcie znamená, že členské štáty EÚ sa v zámorí stretávajú pri nákupe ropy, plynu a uhlia s čoraz silnejšou konkurenciou. Nedávne výpadky dodávky energie vo východnej Európe potvrdili potrebu koordinovaných krokov. EÚ by pri jednaniach s dodávateľmi vystupovala jednotne. Členské štáty by tak mohli dosiahnuť viac, ako keby jednali každý sám za seba.

Inovácie

EÚ by odštartovala projekty zamerané na podporu úspory energie v mestských oblastiach, pokročilejšie technológie uskladnenia elektrickej energie, nových typov biopalív a inteligentných sietí, ktoré umožňujú distribúciu elektriny podľa určitých vzorcov spotreby.

Informovanie spotrebiteľov

Spotrebitelia by mali lepšie možnosti na porovnanie ceny produktov a jednoduchú zmenu dodávateľa, ktorý by im musel poskytovať detailné informácie o ich účtoch.

Viac o energetickej politike English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy