Kruimelpad

EU wil energievoorziening veiligstellen - 12/11/2010

Een rij hoogspanningsmasten © EU

Strategie om te zorgen voor duurzame energievoorziening en economische groei in het komende decennium.

Energie 2020 English is een plan om het verbruik terug te dringen, de markt concurrerender te maken, de voorziening veilig te stellen, de klimaatdoelen van de EU te halen en de onderhandelingen met leveranciers te coördineren.

Naar verwachting zal als de crisis voorbij is de vraag naar energie snel stijgen. Met deze strategie wordt geprobeerd om tekorten te voorkomen en de economische groei te stimuleren. Consumenten zullen profiteren van concurrerende prijzen voor stookolie, aardgas en elektriciteit.

De Commissie komt de komende 18 maanden met nieuwe wetsvoorstellen en andere maatregelen met de volgende prioriteiten:

Verbruik terugdringen

De EU wil dat de vervoerssector en gebouwen zuiniger met energie gaan omspringen. Dit zijn de twee gebieden waar de meeste winst te behalen valt. Huiseigenaren en huurders kunnen in de toekomst een vergoeding krijgen voor renovaties en andere energiebesparende maatregelen. Lokale en nationale overheden moeten op energie-efficiëntie gaan letten bij de aankoop van producten en diensten. Betere energielabels zullen producenten aanzetten om energiezuinige producten te ontwikkelen.

Eén energiemarkt voor 2015

De huidige obstakels voor het openstellen van de nationale energiemarkten worden uit de weg geruimd. Er zijn investeringen van ongeveer 1000 miljard euro nodig om een gezamenlijk Europees elektriciteitsnet aan te leggen, waardoor alle EU-landen stroom aan elkaar kunnen leveren als dat nodig is. Er worden met spoed projecten opgezet en gefinancierd om het bestaande net uit te breiden. Wind- en zonne-energieparken in zee krijgen een betere aansluiting op het net. Meer investeringen in hernieuwbare energie worden aangemoedigd.

Gezamenlijk onderhandelen

Door stijgende import en lagere eigen productie van olie, gas en kolen in de EU, is de concurrentie op de wereldmarkt heviger geworden. Er is behoefte aan gezamenlijke onderhandelingen, zo bleek onlangs uit het stopzetten van de leveringen in Oost-Europa. De EU moet als een blok gaan praten met leveranciers, zo heeft zij meer macht op de internationale markt.

Innoveren

De EU lanceert projecten om in steden efficiënter met energie om te gaan, voor betere elektriciteitsopslagtechnologieën, nieuwe soorten biobrandstof en intelligente netwerken die daar stroom kunnen leveren waar het verbruik het hoogst is.

Consumentenvoorlichting

Consumenten zullen prijzen kunnen vergelijken en eenvoudig overstappen naar een andere maatschappij en gedetailleerde rekeningen ontvangen.

Meer over het energiebeleid English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links