Navigācijas ceļš

Energodrošības plāns - 12/11/2010

Augstsprieguma elekrolīniju stabi © ES

Stratēģija, kā nodrošināt ilgtspējīgu energoapgādi un panākt ekonomikas izaugsmi ES nākamajos desmit gados.

"Enerģija 2020" English ir plāns, kā samazināt patēriņu, paaugstināt tirgus konkurētspēju, nodrošināt energoapgādi, sasniegt ES mērķus klimata pārmaiņu iegrožošanā un koordinēt sarunas ar piegādātājiem.

Paredzams, ka pēc recesijas beigām strauji pieaugs pieprasījums pēc enerģijas. Šīs stratēģijas mērķis ir novērst enerģijas trūkumu un veicināt ekonomikas izaugsmi. Patērētājiem nafta, gāze un elektrība būs pieejama par konkurētspējīgākām cenām.

Komisija nākamo 18 mēnešu laikā plāno ierosināt jaunus likumdošanas aktus un citus pasākumus, lai īstenotu turpmāk minētās prioritātes.

Samazināt patēriņu

ES sekmēs energoefektivitāti transporta nozarē un ēkās. Šīs ir divas jomas, kur visvairāk var samazināt patēriņu. Mājokļu īpašnieki, izīrētāji un īrnieki saņems stimulus mājokļu renovācijai un citiem energotaupības pasākumiem. Pašvaldības un valstu valdības, iegādājoties preces un pakalpojumus, ņems vērā energoefektivitātes kritēriju. Labāks energoefektivitātes marķējums stimulēs ražotājus ieviest efektīvākus izstrādājumus.

Izveidot vienotu tirgu līdz 2015. gadam

Tiks likvidēti pašreizējie šķēršļi valstu enerģijas tirgu atvēršanai. Lai pabeigtu modernu Eiropas energosistēmu, kurā būtu savienotas visas valstis tā, lai tās varētu sadalīt enerģiju pēc vajadzības, ir jāiegulda aptuveni triljons eiro. Ātrāk tiks apstiprināti projekti un finansējums šīs sistēmas modernizācijai un paplašināšanai. Jūras vēja un saules enerģijas ražošanu labāk iekļaus energosistēmā, tā sekmējot lielākas investīcijas atjaunojamajā enerģijā.

Apvienoties sarunās ar piegādātājiem

Importa pieauguma un vājas iekšzemes ražošanas dēļ ES dalībvalstīm nākas sīvāk konkurēt ar ārpussavienības valstīm par naftas, gāzes un akmeņogļu piegādi. Nesen pārtrauktās piegādes no Austrumeiropas signalizē, ka ir vajadzīga saskaņota rīcība. Eiropas Savienības valstis vairs nerisinās sarunas ar piegādātājiem katra atsevišķi, bet apvienosies, lai panāktu lielāku ietekmi starptautiskajā tirgū.

Ieviest jauninājumus

ES sāks projektus, kas paaugstinātu energoefektivitāti pilsētu teritorijās, uzlabotu elektroenerģijas uzglabāšanas tehnoloģijas, attīstītu jaunus biodegvielas veidus un modernus elektrotīklus, kas spēj sadalīt elektroenerģiju atbilstoši patēriņa veidiem.

Informēt patērētājus

Patērētāji spēs salīdzināt cenas un viegli mainīt piegādātājus, un piegādātāji būs spiesti klientiem sniegt skaidru informāciju par saviem rēķiniem.

Vēl par enerģētikas politiku English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites