Naršymo kelias

Patikimo energijos tiekimo planas - 12/11/2010

Aukštos įtampos elektros stulpai © ES

Tvaraus energijos tiekimo ES užtikrinimo ir ekonomikos augimo rėmimo ateinantį dešimtmetį strategija.

Energija 2020 English - tai planas, pagal kurį ketinama mažinti energijos vartojimą, didinti rinkos konkurencingumą, užtikrinti patikimą energijos tiekimą, pasiekti ES klimato kaitos srities tikslus ir koordinuoti derybas su tiekėjais.

Kadangi tikėtina, kad energijos poreikis pasibaigus nuosmukiui sparčiai didės, strategija siekiama išvengti energijos trūkumo ir remti ekonomikos augimą. Konkurencingesnės naftos, dujų ir elektros kainos bus palankesnės vartotojams.

Per ateinančius pusantrų metų Komisija planuoja siūlyti naujus teisės aktus bei kitas priemones, kad būtų daroma pažanga šiose prioritetinėse srityse:

Mažesnis energijos vartojimas

ES skatintų efektyviau vartoti energiją transporto sektoriuje ir pastatuose - ten, kur vartojimą galima sumažinti labiausiai. Būstų ir pastatų savininkams bei nuomininkams būtų numatyta paskatų renovavimui bei kitoms energijos taupymo priemonėms. Įsigydamos prekių ir rinkdamosi paslaugas vietos bei nacionalinės valdžios institucijos atsižvelgtų į energijos vartojimo efektyvumo aspektą. Esant geresniam energijos ženklinimui gamintojai būtų priversti gaminti energiją efektyviau naudojančius produktus.

Bendrosios rinkos sukūrimas iki 2015 m.

Esamos kliūtys atverti nacionalines energijos rinkas būtų įveiktos. Norint sukurti modernų europinį visas šalis jungiantį elektros energijos tinklą, per kurį energiją būtų galima tiekti, kur tik jos reikia, reikalingos apie 1 trilijono eurų investicijos. Tinklo atnaujinimo ir plėtimo projektai bei finansavimas būtų paspartinti. Prie tinklo būtų geriau prijungti jūros vėjo bei saulės energijos ištekliai ir tai skatintų daugiau investuoti į atsinaujinančiąją energiją.

Vieninga derybų pozicija

Daugiau importuojant ir mažėjant gamybai ES viduje, jos valstybėms narėms nelengva konkuruoti su kitomis šalimis dėl naftos, dujų ir anglies išteklių. Neseniai patirti energijos tiekimo iš Rytų Europos sutrikimai parodė, kad reikia veikti koordinuotai. ES vieningai derėtųsi su tiekėjais ir taip jos valstybėms narėms tarptautinėse rinkose būtų suteikiama didesnė derybinė galia negu veikiant pavieniui.

Inovacijos

ES pradėtų projektus, kuriais būtų skatinama efektyviau vartoti energiją miestuose, diegti geresnes elektros energijos kaupimo technologijas ir propaguojami naujų rūšių biodegalai bei pažangieji elektros energijos tinklai, kuriais galima paskirstyti elektrą pagal vartojimo modelius.

Vartotojų informavimas

Vartotojams būtų sudarytos sąlygos palyginti kainas ir pakeisti energijos tiekėjus, o pastarieji turėtų išsamiai informuoti vartotojus apie sąskaitas.

Daugiau apie energetikos politiką English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos