Navigointipolku

Tavoitteena energiaturva - 12/11/2010

Korkeajännitejohtojen kannatintorneja © EU

EU:n uuden energiastrategian tavoitteena on varmistaa energian saatavuus ja tukea talouskasvua.

Energia 2020 English -strategialla pyritään vähentämään energian kulutusta, edistämään kilpailua ja turvaamaan energiahuolto. Samalla EU haluaa tehdä osansa ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja parantaa asemiaan EU:n ulkopuolisten energiantoimittajien kanssa käymissään neuvotteluissa.

Taantuman päätyttyä energiankysynnän odotetaan lisääntyvän nopeasti. Tämän vuoksi EU on laatinut suunnitelman, jolla se pyrkii estämään energiapulan ja edistämään talouskasvua jäsenmaissa. Kuluttajat pääsevät hyötymään kilpailun lisääntymisen vaikutuksista öljyn-, kaasun- ja sähkönhintoihin.

Komissio aikoo seuraavan puolentoista vuoden aikana ehdottaa uutta lainsäädäntöä ja muita toimenpiteitä, joiden tavoitteena on:

Energiankulutuksen vähentäminen

EU haluaa edistää energiatehokkuuden parantamista erityisesti liikenne- ja rakennusalalla, koska näillä aloilla energiansäästöpotentiaali on suurin. Kiinteistöjen omistajille, vuokranantajille ja vuokralaisille tarjotaan kannustimia rakennusten kunnostustöihin ja muihin energiansäästötoimiin. Julkisen sektorin on otettava energiatehokkuus huomioon ostaessaan tuotteita ja palveluita. Energiamerkintöjen käytöllä kannustetaan valmistajia kehittämään energiatehokkaampia tuotteita.

Energian sisämarkkinat vuoteen 2015 mennessä

EU haluaa poistaa nykyiset esteet kansallisten energiamarkkinoiden avaamiselta. On investoitava noin biljoona euroa, jotta nykyaikainen yleiseurooppalainen sähköverkko saatetaan valmiiksi ja sen kautta voidaan toimittaa energiaa kaikkiin verkoston maihin. Verkon kehittämistä ja laajentamista koskevia hankkeita ja niiden rahoitusta vauhditetaan. Merellä tuotettava tuuli- ja aurinkovoima liitetään verkkoon paremmin, ja siten kannustetaan uusiutuviin energialähteisiin investoimista.

Yhtenäinen ryhmä kansainvälisissä neuvotteluissa

Tuonnin kasvaminen ja kotimaisen tuotannon supistuminen tarkoittaa, että EU-maiden on kilpailtava entistä kovemmin ulkomailta tulevista öljy-, kaasu- ja hiilitoimituksista. Taannoiset keskeytykset Itä-Euroopasta tulevissa energiatoimituksissa osoittivat, että EU-maiden on koordinoitava toimintaansa. Kun EU toimii yhtenäisesti, sillä on paremmat kansainväliset neuvotteluasemat energiamarkkinoilla.

Innovointi

EU käynnistää hankkeita, joilla kehitetään kaupunkialueiden energiatehokkuutta, sähkön varastointitekniikoita, uudenlaisia biopolttoaineita ja älykkäitä sähköverkkoja, joissa sähkönjakelu tapahtuu kulutustottumusten mukaan.

Kuluttajavalistus

Kuluttajien on voitava tehdä hintavertailuja ja vaihtaa helposti energiantoimittajaa, jonka on annettava heille selkeät ja tarkat tiedot laskutusperusteista.

Lisää EU:n energiapolitiikasta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä