Navigatsioonitee

Energiajulgeoleku kava - 12/11/2010

Kõrgepingeliinid © EU

Järgmise 10 aasta strateegia ELi jätkusuutliku energiavarustuse tagamiseks ja majanduskasvu toetamiseks.

Energia 2020 English on kava piirata tarbimist, suurendada turu konkurentsivõimet, muuta tarned turvaliseks, saavutada kliimamuutuse alased ELi eesmärgid ning koordineerida läbirääkimisi tarnijatega.

Eeldatakse, et energiavajadus kasvab kriisi möödudes kiiresti. Strateegia eesmärk on vältida puudujääke ja toetada majanduskasvu. Tarbijad saavad kasu konkurentsivõimelisematest nafta-, gaasi- ja elektrihindadest.

Komisjonil on järgmise 18 kuu jooksul plaanis esitada uute õigusaktide ja muude meetmete ettepanekud seoses järgmiste prioriteetidega:

Tarbimise piiramine

EL propageerib suuremat energiatõhusust transpordisektoris ja hoonetes, sest kahes nimetatud valdkonnas on võimalik kõige rohkem kokku hoida. Majaomanikele, üürijatele ja üürnikele luuakse stiimulid renoveerida oma vara ja säästa energiat ka muul moel. Valitsused ja kohalikud omavalitsused peaksid toodete ja teenuste hankimisel pidama silmas energiatõhusust. Energiamärgiste arenev kasutamine suunaks tootjaid töötama välja veelgi energiatõhusamaid tooteid.

Ühtse turu loomine 2015. aastaks

Kõrvaldataks liikmesriikide turgude avamist takistavad olemasolevad tõkked. Ajakohase üleeuroopalise elektrivõrgu lõpuleviimiseks oleks vaja investeerida umbes triljon eurot. Selline võrk ühendaks kõiki liikmesriike, võimaldades tarneid kuhu parasjagu vaja. Projekte ja rahastamist võrgustiku uuendamiseks ja laiendamiseks menetletaks kiirendatud korras. Tuule- ja päikeseenergia allikad liidetaks paremini võrku, millega julgustatakse tegema rohkem investeeringuid taastuvenergiasse.

Kauplemine blokina

Kasvav import ja vähenev tootmine kohapeal tähendab ELi liikmesriikidele nafta-, gaasi- ja söetarnete puhul kokkupuutumist suurema väliskonkurentsiga. Hiljutised Ida-Euroopast lähtunud tarnekatkestused ilmestasid vajadust koordineerida oma tegevust. EL koonduks tarnijatega kauplemisel. Sellega ammutavad liikmesriigid rahvusvahelistel turgudel läbirääkimisi pidades rohkem jõudu kui neil on eraldivõetuna.

Innovatsioon

EL algataks projekte, millega edendatakse energeetikat linnapiirkondades, paremaid elektri salvestamise tehnoloogiaid, uut tüüpi biokütuseid ja arukaid võrgustikke, kus elektrit suunatakse vastavalt tarbimisele.

Tarbijate teavitamine

Tarbijatel oleks võimalik teha hinnavõrdlusi ning vahetada tarnijaid, kes omakorda peavad neid varustama selge teabega arveldamise kohta.

Täiendavalt energiapoliitikast English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad