Sti

EU's plan for energisikkerhed - 12/11/2010

Højspændingsmaster © EU

Ny EU-strategi skal sikre bæredygtig energiforsyning og økonomisk vækst i de næste ti år.

Energi 2020 English er EU's plan for, hvordan vi kan mindske energiforbruget, skabe større konkurrence på markedet, sikre forsyningen, nå vores klimamål og forhandle samlet med leverandørerne.

Når krisen ebber ud, ventes energiforbruget at stige kraftigt. Strategien skal sikre, at vi undgår energimangel, og samtidig skabe økonomisk vækst. Olie-, gas- og elpriserne skal også blive mere konkurrencedygtige - til gavn for forbrugerne.

EU-Kommissionen vil i det næste halvandet år foreslå nye love og andre tiltag, der er centreret om følgende hovedprioriteter:

Forbruget skal ned

EU vil øge energieffektiviteten på de to områder med det største besparelsespotentiale, nemlig transport og bygninger. Husejere, udlejere og lejere får hjælp til at renovere og foretage andre energibesparelser. Lokale og nationale myndigheder skal gå efter energieffektive produkter og tjenester. En bedre energimærkning skal også tilskynde producenterne til at udvikle mere effektive produkter.

Det indre marked for energi skal fuldføres inden 2015

De sidste hindringer for at åbne de nationale energimarkeder skal fjernes. Der skal investeres ca. 1 billion euro i et moderne elnet, der forbinder alle EU-landene, så de kan forsyne de steder, hvor der er behov for det. EU vil fremskynde projekterne og støtten til at modernisere og udvide nettet. Offshore-vindkraft og solenergi skal tilsluttes bedre til nettet for at tiltrække flere investeringer i vedvarende energi.

EU-landene skal tale med én stemme

En stigende import og faldende produktion i EU betyder, at konkurrencen udefra er blevet større på olie-, gas- og kulmarkedet. Da Østeuropa for nylig drejede hanerne om for forsyningerne, stod det klart, at EU må koordinere sin indsats. Derfor vil EU nu forhandle samlet med leverandørerne, så landene får større indflydelse på de internationale markeder, end hvis de havde optrådt alene.

Skub i innovation

EU vil iværksætte nye projekter, der skal skabe energibesparelser i byerne, bl.a. inden for bedre teknologier for el-oplagring, nye former for biobrændstoffer og intelligente elnet, der bedre kan afstemme forsyningen med forbruget.

Bedre forbrugeroplysning

Forbrugerne får mulighed for at sammenligne priser og let skifte leverandører, som nu skal gøre deres regninger klarere og mere gennemskuelige.

Mere om energipolitik English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links