Cesta

Nová energetická strategie - 12/11/2010

Stožáry rozvodu vysokého napětí © EU

Strategie, která zajistí udržitelnost dodávek energie v EU a podpoří hospodářský růst v příštím desetiletí.

Cílem plánu Energie 2020 English je snížit energetickou spotřebu, zvýšit konkurenceschopnost trhu, zajistit energetické dodávky, dosáhnout cíle EU v oblasti politiky klimatu a koordinovat jednání s dodavateli.

Jelikož se očekává, že po skončení období recese začne spotřeba energie velmi rychle růst, zaměřuje se strategie na zabezpečení dostatečného množství energie a stimulaci hospodářského růstu. Spotřebitelům to přinese konkurenční ceny ropy, plynu a elektřiny.

V následujících 18 měsících hodlá Komise navrhnout nové právní předpisy a další opatření, které podpoří tyto priority:

Snížení spotřeby

Evropská unie bude prosazovat větší energetickou účinnosti v dopravě a stavebnictví. To jsou dvě odvětví, kde lze dosáhnout největších úspor energie. Majitelům a nájemcům nemovitostí budou nabídnuty podpory na rekonstrukce a další opatření, jež povedou ke snížení energetické spotřeby. Místní samosprávy i vlády jednotlivých států budou posuzovat energetickou účinnost při nákupu výrobků a služeb. Lepší systém energetického označování výrobků přiměje výrobce, aby vyráběli energeticky účinnější produkty.

Vytvoření jednotného trhu do roku 2015

Dojde k odstranění překážek, které v dnešní době brání otevření vnitrostátních trhů s energiemi. Dokončení celoevropské rozvodné sítě, která bude spojovat všechny země a umožní dodávky energie do kteréhokoli místa v Evropě, si vyžádá investice ve výši 1 bilionu eur. Projekty a financování určené na modernizaci a rozšíření rozvodné sítě proběhnou ve zjednodušeném a zrychleném řízení. Mořské větrné elektrárny a solární elektrárny budou do rozvodné sítě lépe připojeny, což zvýší investice do obnovitelných zdrojů energie.

Jednotný postup při uzavírání smluv

Zvyšování dovozu a nižší domácí produkce znamená, že země EU čelí tvrdší zahraniční konkurenci, pokud jde o dodávky ropy, zemního plynu a uhlí. Nedávné přerušení dodávek z východní Evropy ukázalo, že je potřeba jednat koordinovaně. Pokud bude EU vyjednávat s dodavateli jednotně, bude vyjednávací pozice jejích členů na mezinárodních trzích silnější, než kdyby každý jednal sám za sebe.

Inovace

EU zahájí projekty prosazující energetickou účinnost ve městech, dokonalejší technologie skladování elektrické energie, nové druhy biopaliv a inteligentní rozvodné sítě, které dokáží dodávat elektřinu podle potřeb spotřebitelů.

Informace pro spotřebitele

Spotřebitelé budou moci porovnávat ceny a bez problémů přejít k jinému dodavateli, od kterého dostanou jasné a srozumitelné vyúčtování.

Další informace o energetické politice English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy