Навигационна пътека

Проект за енергийна сигурност - 12/11/2010

Електропроводи с високо напрежение © ЕС

Стратегия за осигуряване на устойчиви енергийни доставки в ЕС и за подкрепа на икономическия растеж през следващото десетилетие.

Енергия 2020 English е план за намаляване на потреблението, повишаване на пазарната конкурентоспособност, гарантиране на доставките и изпълнение на целите на ЕС в областта на изменението на климата, както и за координиране на преговорите с доставчици.

Тъй като се очаква след края на рецесията търсенето на енергия рязко да се увеличи, целта на стратегията е да предотврати недостиг и да подкрепи икономическия растеж. Потребителите ще се възползват от по-конкурентни цени на петрол, газ и електричество.

Комисията планира да предложи нови закони и други мерки през следващите 18 месеца, за да се постигне напредък по следните приоритети:

Намаляване на потреблението

ЕС ще насърчава по-голяма енергийна ефективност в транспортния сектор и в сградите - в тези две области има най-големи възможности за намаляване на потреблението. Собствениците на жилища и наемателите ще бъдат стимулирани да реновират жилищата си и да предприемат други мерки за икономии на енергия. Местните и националните власти ще вземат предвид енергийната ефективност при покупките на стоки и услуги. По-доброто обозначаване на консумацията на енергия ще накара производителите да разработят по-ефективни продукти.

Създаване на единен пазар до 2015 г.

Сега съществуващите бариери пред отварянето на националните пазари за енергия ще бъдат премахнати. Необходими са инвестиции от около 1 трилион евро за изграждане на модерна общоевропейска електрическа мрежа, свързваща всички страни и позволяваща доставките да се разпределят, където е необходимо. Проекти и финансиране за усъвършенстване и разширяване на мрежата ще се разглеждат по ускорена процедура. Вятърните и слънчевите централи в морето ще бъдат свързани по-добре с мрежата, което ще стимулира инвестициите във възобновяема енергия.

Преговори от името на ЕС

Нарастващият внос и намаляването на вътрешното производство означават, че страните от ЕС са изправени пред по-силна конкуренция в чужбина за доставките на петрол, газ и въглища. Неотдавнашните нарушения на доставките от Източна Европа показаха необходимостта от координирани действия. ЕС ще преговаря като блок с доставчиците, което ще даде на членовете му повече възможности при преговорите, отколкото ако действат самостоятелно.

Иновации

ЕС ще даде старт на проекти за стимулиране на енергийната ефективност в градските райони, на по-добри технологии за съхраняване на електричество, на нови видове биогорива и "умни" мрежи, които могат да разпределят електричество според моделите на потребление.

Информиране на потребителите

Потребителите ще могат да правят сравнение между цените и лесно да сменят доставчиците, които ще трябва да им съобщават подробности за техните сметки.

Още за енергийната политика English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки