Sökväg

Säkrare hantering av kärnavfall - 03/11/2010

Kärnkraftverk på landsbygden med två kyltorn som det ryker ånga från © iStock/RelaxFoto.de

Kommissionen föreslår EU-regler för säker slutförvaring av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall.

Kärnkraftverken producerar en tredjedel av all el som används i EU - och dessutom cirka 7 000 kubikmeter radioaktivt kärnavfall varje år.

Det använda kärnbränslet lagras i dag i anläggningar nära markytan. Men det är bara en kortsiktig lösning för att kyla avfallet och minska strålningen.

Radioaktivt avfall kan vara farligt så länge som en miljon år. Den säkraste långsiktiga lösningen är därför att förvara det djupt ner i berggrunden. Där är risken mindre för att avfallet påverkas av olyckor, bränder eller jordbävningar.

EU-regler för hantering av kärnavfall skulle bidra till att möta människors oro, som delvis har sitt ursprung i Tjernobylolyckan 1986. I en enkät om kärnkraft English säger 82 procent att det borde finnas en EU-lag som reglerar ländernas kärnavfallshantering.

Med förslaget till EU-regler för hantering av radioaktivt avfall English och geologisk slutförvaring hoppas man att EU-länderna ska övergå till den här formen av långsiktig lösning. Reglerna ska också gälla radioaktivt avfall från sjukvården, industrin och forskningen.

Det internationella atomenergiorganets säkerhetsnormer blir rättsligt bindande för alla EU-länder. Länderna måste ta fram planer för slutförvaringen. Om planerna inte uppfyller säkerhetskraven kan kommissionen be länderna att ändra dem.

Tillsynsmyndigheter i EU-länderna ska ge tillstånd för att bygga och sköta slutförvaren, och ska också kontrollera att de är säkra. EU-länderna kan komma överens om att ha gemensamma slutförvar, men det ska bli förbjudet att exportera avfallet till länder utanför EU.

Allmänheten ska informeras om planerna på nya slutförvarsanläggningar för kärnavfall och ska få ha synpunkter på var de placeras.

Det finns i dag 143 kärnkraftverk i drift i 14 EU-länder. Sverige, Finland och Frankrike planerar att börja bygga de första slutförvaren inom 15 år.

Mer om hantering av radioaktivt avfall English
Mer om kärnsäkerhet English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar