Navigacijska pot

Visoki standardi varnosti za shranjevanje jedrskih odpadkov - 03/11/2010

Jedrska elektrarna na podeželju z dvema hladilnima stolpoma © iStock/RelaxFoto.de

Evropska komisija predlaga skupna pravila EU za odstranjevanje rabljenega goriva iz jedrskih elektrarn.

Tretjino potrebne elektrike v Evropski uniji dobimo iz jedrskih elektrarn - hkrati z njo pa še okoli 7000 kubičnih metrov radioaktivnih odpadkov na leto.

Izrabljeno jedrsko gorivo zdaj skladiščijo v zbiralnikih, ki so blizu tal ali plitvo pod zemljo. Toda to je začasno shranjevanje, med katerim se nekoliko zniža temperatura in radioaktivno sevanje odpadkov.

Glede na to, da jedrski odpadki ostanejo radioaktvini skoraj milijon let, bi jih bilo dolgoročno zato najvarneje shranjevati globoko pod zemljo, kjer bi bili tudi bolj zavarovani pred morebitnimi nesrečami, požari in potresi.

Evropska komisija bi z zakonodajo EU glede varnosti shranjevanja jedrskih odpadkov pomirila bojazni javnosti, ki deloma izvirajo iz spomina na nesrečo černobilske jedrske elektrarne leta 1986. V nedavni anketi EU o jedrski varnosti English je 82 % vprašanih odgovorilo, da bi bilo ravnanje z jedrskimi odpadki pametno urediti s predpisi EU.

Evropska komisija s predlaganimi skupnimi varnostnimi standardi EU English za ravnanje z jedrskimi odpadki in za globoka podzemna odlagališča pripravlja države članice na trajno shranjevanje odpadkov. Enaki standardi bodo veljali tudi za radioaktivne odpadke, ki nastajajo v bolnišnicah, industriji in raziskovalnih ustanovah.

Po predlaganih pravilih bodo varnostni standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo postali pravno zavezujoči za vse vlade EU. Države članice bodo morale pripraviti načrte za odlagališča jedrskih odpadkov, ki jih bo Evropska komisija lahko zavrnila, če ne bodo izpolnjevali predpisanih standardov.

Dovoljenja za gradnjo in upravljanje odlagališč bo izdajal neodvisni organ, ki bo preverjal tudi njihovo varnost. Države EU se bodo lahko dogovorile o skupnih odlagališčih, ne bodo pa smele izvažati jedrskih odpadkov v države zunaj EU.

Vlade EU bodo morale javnost obvestiti o načrtovani gradnji odlagališč in upoštevati mnenje prebivalcev glede kraja gradnje.

Jedrske elektrarne so v 14 državah EU, vseh skupaj jih je 143. Finska, Švedska in Francija načrtujejo gradnjo prvih odlagališč v EU v naslednjih 15 letih.

Več o ravnanju z radioaktivnimi odpadki English
Več o jedrski varnosti English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave