Navigačný riadok

Prísne bezpečnostné normy pre nakladanie s jadrovým odpadom - 03/11/2010

Jadrová elektráreň s dvoma dymiacimi chladiacimi vežami © iStock/RelaxFoto.de

Návrh spoločných bezpečnostných noriem EÚ pre konečné uloženie vyhoreného paliva z jadrových elektrární

Jadrové elektrárne produkujú tretinu elektrickej energie v EÚ a približne 7 000 kubických metrov rádioaktívneho odpadu ročne.

V súčasnosti sa vyhorené palivo uskladňuje v centrách, ktoré sa nachádzajú blízko zemského povrchu alebo sú na ňom postavené. Ide o krátkodobé opatrenie, ktoré má za cieľ znížiť teplotu a mieru rádioaktivity odpadu.

Vyhorené palivo však môže predstavovať nebezpečenstvo až milión rokov, a je preto najbezpečnejšie, ak sa uskladní hlboko pod zemou, kde je riziko jeho uvoľnenia v dôsledku nehôd, požiarov alebo zemetrasení minimálne.

Bezpečnostné predpisy EÚ reagujú na obavy verejnosti, ktoré čiastočne pramenia z černobyľskej katastrofy v roku 1986. Z nedávneho prieskumu EÚ o jadrovej bezpečnosti English totiž vyplýva, že 82 % opýtaných považuje prijatie európskej legislatívy v oblasti nakladania s jadrovým odpadom za užitočné.

Navrhovaný súbor spoločných bezpečnostných noriem EÚ English v oblasti nakladania s rádioaktívnym odpadom a výstavba úložísk umiestnených hlboko pod zemou má za cieľ vytvárať predpoklady k dlhodobejším riešeniam v členských štátoch. Navrhované normy sa budú týkať aj rádioaktívneho odpadu, ktorý produkujú priemyselné, lekárske a výskumné odvetvia.

Prostredníctvom nových štandardov by sa bezpečnostné normy Medzinárodnej agentúry pre jadrovú energiu stáli právne záväznými v celej EÚ. Členské štáty by mali povinnosť zverejňovať plány výstavby úložísk a Komisia by mala právo požiadať o úpravy takých plánov, ktoré nespĺňajú uvedené normy.

Nezávislý orgán by bol poverený udeľovaním povolení na výstavbu a správu úložísk a kontrolou ich bezpečnosti. Členské štáty by mohli uzatvárať dohody o správe spoločných úložísk, ale vývoz odpadu mimo EÚ by bol zakázaný.

Verejnosť by musela byť informovaná o plánoch na výstavbu úložísk rádioaktívneho odpadu a mala by možnosť vyjadriť sa k navrhovanej lokalite.

V súčasnosti prevádzkuje 14 členských štátov EÚ 143 jadrových elektrární. Fínsko, Švédsko a Francúzsko plánujú v priebehu nadchádzajúcich 15 rokoch vybudovať prvé podzemné úložiská v EÚ.

Viac o nakladaní s rádioaktívnym odpadom English
Viac o jadrovej bezpečnosti English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy