Ścieżka nawigacji

Zaostrzone normy bezpieczeństwa w zakresie gospodarowania odpadami promieniotwórczymi - 03/11/2010

Widok na elektrownię jądrową i jej dwie dymiące chłodnie kominowe © iStock/RelaxFoto.de

Dyskusja na temat wspólnych przepisów UE dotyczących ostatecznego składowania wypalonego paliwa z elektrowni jądrowych.

Elektrownie jądrowe wytwarzają jedną trzecią wykorzystywanej w UE energii elektrycznej - a także około 7 tys. metrów sześciennych odpadów promieniotwórczych rocznie.

Obecnie wypalone paliwo jądrowe składowane jest w ośrodkach znajdujących się na ziemi lub tuż pod jej powierzchnią. Jest to jednak rozwiązanie krótkoterminowe, które pozwala nieco obniżyć temperaturę oraz radioaktywność odpadów.

Ponieważ odpady promieniotwórcze pozostają niebezpieczne przez prawie milion lat, najlepszym długoterminowym rozwiązaniem jest składowanie ich głęboko pod ziemią - gdzie w mniejszym stopniu narażone są na zagrożenia związane z wypadkami, pożarami i trzęsieniami ziemi.

Unijne przepisy w zakresie bezpieczeństwa pozwoliłyby sprostać oczekiwaniom opinii publicznej i pomogłyby rozwiać obawy, które zrodziły się po katastrofie w Czarnobylu w 1986 r. Z przeprowadzonego niedawno badania opinii publicznej w UE na temat bezpieczeństwa jądrowego English wynika, iż 82 proc. respondentów uznałoby za pożyteczne przyjęcie na szczeblu UE przepisów, które uregulowałyby kwestię gospodarowania odpadami promieniotwórczymi.

Proponowany zestaw wspólnych unijnych norm bezpieczeństwa English dotyczących gospodarowania odpadami radioaktywnymi oraz ich przechowywania w umieszczonych głęboko pod ziemią składowiskach ma nakłonić państwa członkowskie do stosowania tego długoterminowego rozwiązania. Normy będą również miały zastosowanie do odpadów promieniotwórczych wytworzonych przez przemysł oraz powstałych w wyniku działalności medycznej lub badawczej.

Na mocy unijnych przepisów normy bezpieczeństwa Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej stałyby się prawnie wiążące dla wszystkich państw członkowskich. Wszystkie kraje UE zobowiązane byłyby do publikowania planów budowy składowisk, a Komisja miałaby prawo proponowania poprawek do tych planów, gdyby zaistniało ryzyko naruszenia norm bezpieczeństwa.

Zezwolenia na budowę i zarządzanie składowiskami wydawane byłyby przez niezależny organ, który czuwałby również nad bezpieczeństwem takich ośrodków. Proponowane przepisy dopuszczają możliwość zawierania przez kraje UE porozumień co do zarządzania wspólnymi składowiskami, lecz wywożenie odpadów do krajów nienależących do UE zostałoby zabronione.

Wprowadzony zostałby obowiązek informowania opinii publicznej o planach budowy składowisk odpadów promieniotwórczych, a obywatele mieliby prawo zgłaszać uwagi co do ich lokalizacji.

Obecnie w 14 państwach członkowskich eksploatowane są w sumie 143 elektrownie jądrowe. W ciągu 15 lat pierwsze unijne składowiska zostaną oddane do użytku w Finlandii, Szwecji oraz we Francji.

Więcej informacji na temat gospodarowania odpadami promieniotwórczymi English
Więcej informacji na temat bezpieczeństwa jądrowego English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki