Navigācijas ceļš

Augsti drošības standarti attiecībā uz kodolatkritumu apsaimniekošanu - 03/11/2010

Lauku apvidū uzcelta atomelektrostacija ar diviem kūpošiem dzesēšanas torņiem © iStock/RelaxFoto.de

Komisija ierosinājusi vienotus ES noteikumus attiecībā uz atomspēkstacijās izlietotās degvielas apglabāšanu.

Atomelektrostacijas ik gadu saražo trešdaļu no Eiropas Savienībā patērētās elektroenerģijas — un arī ap 7000 kubikmetriem radioaktīvo atkritumu.

Izlietoto kodoldegvielu pašlaik glabā īpašās krātuvēs tuvu zemes virskārtai. Tomēr tas ir tikai īslaicīgs risinājums, kura mērķis ir mazliet samazināt atkritumu temperatūru un radioaktivitāti.

Kodolatkritumi ir bīstami apmēram miljonu gadu. Tāpēc visdrošākais ilgtermiņa risinājums ir tos noglabāt dziļi pazemē, jo tur tos mazāk apdraud negadījumi, ugunsgrēki un zemestrīces.

Jaunais ES regulējums palīdzēs mazināt iedzīvotāju bažas par šo nozari. Tās raisījusi arī rūgtā pieredze, kas gūta Černobiļas atomelektrostacijas katastrofā (1986. g.). Nesen veiktā ES aptaujā par kodoldrošību English noskaidrots, ka 82 % iedzīvotāju uzskata, ka būtu lietderīgi pieņemt ES tiesību aktus par kodolatkritumu apsaimniekošanu.

Mērķis ir panākt, lai vienotie ES drošības standarti English attiecībā uz radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu un dziļi pazemē izvietotām glabātuvēm pamudinātu ES dalībvalstis pāriet uz šādu ilgam laikposmam piemērotu risinājumu. Šie standarti attieksies arī uz tiem radioaktīvajiem atkritumiem, kas radušies medicīnā, rūpniecībā un zinātnē.

Ierosinātajos standartos noteikts, ka Starptautiskās Atomenerģijas aģentūras drošības standarti ir juridiski saistoši visu ES dalībvalstu valdībām. Dalībvalstīm būs jāiepazīstina ar savu glabātuvju plāniem, lai Komisijai būtu iespēja vajadzības gadījumā pieprasīt grozījumos plānos, kas neatbilst standartiem.

Glabātuvju celtniecībai, uzturēšanai un to drošuma pārbaudīšanai vajadzīgās licences piešķirs neatkarīga iestāde. Būs atļauts slēgt līgumus starp ES dalībvalstīm, lai apsaimniekotu kopīgas kodolatkritumu glabātavas, tomēr būs aizliegts tos eksportēt ārpus ES.

Ierosināts, ka sabiedrība jāiepazīstina ar plāniem celt radioaktīvo atkritumu glabātuves un tai jādod iespēja paust viedokli par šādu glabātavu atrašanās vietas izvēli.

Pašlaik ES teritorijā darbojas 143 atomelektrostacijas, tās izvietotas 14 valstīs. Eiropas Savienībā pirmās radioaktīvo atkritumu glabātavas 15 gadu laikā iecerēts uzcelt Francijā, Somijā un Zviedrijā.

Sīkāk par radioaktīvo atkritumu apsaimniekošanu English
Plašāk par kodoldrošību English

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites