Cosán nascleanúna

Ardchaighdeáin shábháilteachta chun dramhaíl núicléach a bhainistiú - 03/11/2010

Stáisiún núicléach faoin tuath le dhá thúr fhuaraithe ag galú © iStock/RelaxFoto.de

Moladh comhrialacha AE maidir le diúscairt dheireanach breosla chaite ó stáisiúin núicléacha.

Gineann stáisiúin núicléach trian den leictreachas a úsáidtear san AE - agus timpeall 7 000 méadar ciúbach dramhaíola radaighníomhaí gach bliain.

Faoi láthair, tá an dramhaíl breosla núicléach chaite seo á stóráil ag ionaid gar do nó in aice leis an talamh. Is beart gearrthéarmach é sin chun radaighníomhaíocht agus teocht a laghdú beagán.

Ós rud é go bhfanann dramhaíl radaighníomhach guaiseach suas go milliún bliain, is é an réiteach fadtéarmach is sábháilte é a dhiúscairt faoi thalamh, áit ina mbeidh sé níos sábháilte ó thimpistí, ó thinte agus ó chreathanna talún.

Chabhródh reachtaíocht shábháilteachta an AE le laghdú ar imní an phobail faoin earnáil, a thagann as, go páirteach, taithí na tubaiste monarchan Searnóbail i 1986. Fuarthas amach i suirbhé AE faoin sábháilteacht núicléach English le déanaí go gceapann 82% gurbh úsáideach dá mbeadh dlíthe AE ag rialú bhainistiú na dramhaíola núicléiche.

Is í aidhm chomhchaighdeáin shábháilteachta an AE English , a moladh maidir le bainistiú dramhaíola radaighníomhaí agus stórtha diúscartha doimhne tíortha, an AE a bhogadh i dtreo an réitigh fhadtéarmaigh seo. Bainfidh na caighdeáin le dramhaíl radaighníomhach a ghin an earnáil liachta, tionsclaíochta agus taighde.

Dhéanfaidís caighdeáin shábháilteachta na Gníomhaireachta Idirnáisiúnta do Fhuinneamh Adamhach ceangailteach ó thaobh dlí ar gach rialtas san AE. Bheadh ar thíortha pleananna do stórtha a fhoilsiú, agus bheadh an Coimisiún in ann a iarraidh orthu aon phlean ná comhlíonann na caighdeáin a mhionathrú.

Dheonódh údarás neamhspleách ceadúnais chun na suímh stórála a bhainistiú agus a thógáil agus dhéanfadh sé seiceáil ar a sábháilteacht. Cheadófaí comhaontuithe idir thíortha éagsúla an AE maidir le comhstórtha a bhainistiú, ach thoirmeascfaí onnmhairiú dramhaíola go dtí tíortha lasmuigh den AE.

Chaithfí eolas a thabhairt don phobal faoi phleananna chun stórtha dramhaíola radaighníomhaí a thógáil agus chaithfidís a bheith in ann a gcuid tuairimí a thabhairt maidir lena suímh

Inniu, feidhmíonn 143 stáisiún núicléach i 14 tír san AE. Tá sé ar intinn ag an bhFionlainn, ag an tSualainn agus ag an bhFrainc na chéad stórtha de chuid an AE a thógáil lastigh de 15 bliana.

Breis faoi bhainistiú dramhaíola radaighníomhaí English
Breis faoi shábháilteacht núicléach English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links