Cesta

Přísné bezpečnostní normy pro nakládání s jaderným odpadem - 03/11/2010

Jaderná elektrárna s dvěma chladícími věžemi © iStock/RelaxFoto.de

Návrh společných pravidel EU pro trvalé uložení vyhořelého paliva z jaderných elektráren.

Jaderné elektrárny vyrábějí třetinu elektrické energie, která se spotřebuje v Evropské unii za rok. Zároveň však v nich za stejné období vznikne 7000 metrů krychlových radioaktivního odpadu.

V současnosti se toto vyhořelé palivo nejčastěji skladuje v povrchových úložištích. Jedná se o krátkodobé řešení: Má za cíl snížit teplotu odpadu a jeho radioaktivitu.

Odhaduje se, že radioaktivní odpad přestává být nebezpečný až za jeden milion let. Nejbezpečnějším dlouhodobým řešením je proto ukládat odpad do hlubinných úložišť, kde existuje menší riziko, že odpad bude narušen vinou nepředvídaných okolností, požárů nebo zemětřesení.

Bezpečnostní předpisy EU by měly zmírnit obavy občanů, které částečně pramení ze zkušenosti s havárií černobylské elektrárny v roce 1986. Podle nedávného průzkumu EU o jaderné bezpečnosti English je 82 % veřejnosti přesvědčena, že by bylo dobré, aby EU přijala předpisy o tom, jak se má s jaderným odpadem nakládat.

Cílem navrhovaných společných bezpečnostních norem EU English pro nakládání s radioaktivním odpadem a hlubinná úložiště je, aby se země EU orientovaly na budování těchto dlouhodobých řešení. Normy nenechávají stranou ani radioaktivní odpad, který vzniká v lékařství, průmyslu a výzkumu.

Návrh také počítá s tím, že bezpečnostní normy Mezinárodní agentury pro atomovou energii budou závazné pro všechny členské státy EU. Státy budou muset zveřejnit své plány na budování úložišť a Komise bude mít možnost je požádat, aby tyto plány změnily, pokud nebudou normám odpovídat.

Nezávislý orgán bude udělovat povolení k výstavbě a správě úložišť a zároveň bude kontrolovat jejich bezpečnost. Státy EU budou moci mezi sebou uzavírat dohody o správě společných úložišť, ale bude zakázáno vyvážet odpad do zemí mimo EU.

Plány na výstavbu úložišť radioaktivního odpadu se budou povinně zveřejňovat a veřejnost bude mít možnost se k navrhovaným lokalitám vyjádřit.

K dnešnímu dni je ve 14 zemích EU provozováno celkem 143 jaderných elektráren. Finsko, Švédsko a Francie chtějí do 15 let vybudovat první trvalá úložiště odpadu v EU.

Více informací o nakládání s radioaktivním odpadem English
Více informací o jaderné bezpečnosti English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy