Sökväg

Hårdare krav på oljeplattformar - 13/10/2010

En oljeborrplattform till havs © EU

Säkerhet är ingen förhandlingsbar fråga. EU behöver gemensamma regler för olje- och gasplattformar till havs för att minska riskerna för miljökatastrofer.

Efter explosionen på en amerikansk oljeplattform i Mexikanska golfen tidigare i år, har EU-kommissionen granskat EU:s säkerhets- och miljökrav för oljeindustrin.

Man kom fram till att säkerhetsnormerna i allmänhet är höga. Men det finns luckor i lagstiftningen, som främst beror på olika nationella normer. Reglerna varierar ofta från företag till företag.

Med tanke på dessa brister skulle gemensamma regler för hela EU bidra till att förebygga oljeutsläpp till havs och skydda människor och miljön. Om en olycka ändå inträffar, skulle reglerna se till att de ansvariga företagen tar hand om räddningsarbetet och står för saneringskostnaderna.

De nya reglerna skulle höja säkerhetsnormerna till högsta möjliga nivå och innebär följande:

  • Företag som ansöker om borrningstillstånd blir tvungna att ha beredskapsplaner för eventuella utsläpp. De måste kunna visa att de har tillräckligt med pengar för sanering och miljöskador.
  • Oberoende experter ska utvärdera de nationella tillsynsmyndigheternas säkerhetskontroller.
  • Utrustning för oljeborrplattformar och mobila plattformar för offshoreborrning, främst säkerhetsventiler mot utblåsning, måste uppfylla hårda säkerhetsnormer.
  • Företagen måste sanera och betala för miljöskador på det marina livet upp till 200 sjömil från kusten. Dagens gräns är 12 sjömil.

EU ska också förhandla med grannländerna för att komma överens om liknande standarder för oljeborrning och utvinningsföretag.

Befolkningen i kustregionerna skulle få bättre skydd för sin miljö och sitt levebröd. Gemensamma regler och normer för EU hjälper också oljeindustrin - företagen behöver inte rätta sig efter olika normer beroende på var de borrar.

De konkreta lagförslagen ska läggas fram i början av 2011.

Läs mer om EU och oljan English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar