Navigačný riadok

Prísnejšie pravidlá pre ropné plošiny na otvorenom mori - 13/10/2010

Ropná plošina na mori © EU

Bezpečnosť je na prvom mieste. EÚ potrebuje spoločné právne predpisy pre ropné a plynové ťažobné plošiny na otvorenom mori, ktoré pomôžu znížiť riziko ekologickej katastrofy v európskych vodách.

Po katastrofickom výbuchu na americkej ropnej plošine v Mexickom zálive v apríli tohto roku sa Komisia kritickým okom pozrela na bezpečnostné a environmentálne normy EÚ v ropnom priemysle.

Jej zistenia potvrdili všeobecne vysoké bezpečnostné normy, ale poukázali aj na medzery v právnych predpisoch spôsobené rozdielmi medzi vnútroštátnymi úpravami. Pravidlá sa často líšia medzi samotnými spoločnosťami.

Na základe týchto nedostatkov sa EÚ rozhodla pripraviť spoločné pravidlá, aby sa zabránilo únikom ropy a zabezpečila sa ochrana obyvateľov a životného prostredia. Ak by aj napriek tomu došlo k nehode, pravidlá by zabezpečili, že následné kroky a odstránenie znečistenia postihnutej oblasti by mal na starosti vinník, ktorý by znášal aj súvisiace náklady.

Nové pravidlá by sprísnili normy na najvyššiu možnú úroveň a vyžadovali by, aby:

  • spoločnosti, ktoré žiadajú o povolenie na ťažbu, predložili havarijné plány na prípadný únik ropy. Rovnako by museli preukázať, že majú prostriedky na odstránenie znečistenia postihnutej oblasti a náhradu environmentálnych škôd;
  • inšpekcie bezpečnosti, ktoré vykonávajú vnútroštátne orgány, boli hodnotené zo strany nezávislých expertov;
  • zariadenia pre ťažobné plošiny a mobilné pobrežné vrtné súpravy, najmä protierupčné zariadenia, spĺňali najvyššie bezpečnostné normy;
  • spoločnosti zodpovedné za únik ropy vyčistili postihnutú oblasť a zaplatili environmentálne škody spôsobené na vode a morskej faune až do vzdialenosti 322 km od pobrežia. V súčasnosti je to 19 km.

EÚ bude so susednými krajinami rokovať o zavedení podobných noriem aj pre ich ropné a ťažobné spoločnosti.

Európania žijúci v pobrežných oblastiach budú profitovať z vyššej ochrany morského prostredia, ktoré pre nich znamená živobytie. Jednotné pravidlá a normy EÚ budú prínosom aj pre samotný ropný priemysel. Spoločnosti by sa nemuseli starať o to, že v každej krajine existujú iné normy.

Nový legislatívny návrh by mal byť predložený začiatkom roka 2011.

Viac o politike EÚ v oblasti ropného priemyslu English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy