Ścieżka nawigacji

Surowsze normy bezpieczeństwa na platformach wiertniczych - 13/10/2010

Platforma wiertnicza na morzu © EU

W kwestiach związanych z bezpieczeństwem nie można iść na ustępstwa. Unii potrzebne są wspólne przepisy dotyczące platform wiertniczych, które pozwolą zmniejszyć ryzyko wypadków na europejskich morzach.

W związku z katastrofą, do jakiej doszło w kwietniu w wyniku eksplozji na platformie wiertniczej w Zatoce Meksykańskiej, Komisja dokonała przeglądu unijnych norm bezpieczeństwa dotyczących przemysłu naftowego.

Choć normy bezpieczeństwa okazały się dość surowe, niestety istnieją luki prawne wynikające głównie z różnic pomiędzy normami krajowymi. Różne firmy stosują zatem różne normy.

Dlatego aby zapobiec wyciekom ropy na morzu, chronić ludzi i środowisko, należy wprowadzić wspólne przepisy w całej UE. W razie gdyby doszło do wypadku pozwolą one zagwarantować, że firma, która za niego odpowiada, zajmie się akcją ratunkową i zapłaci za usuwanie skutków katastrofy.

Nowe przepisy powinny jak najbardziej zaostrzyć normy bezpieczeństwa:

  • Firmy ubiegające się o zezwolenia na odwierty musiałyby przedstawić plan reagowania na wyciek ropy, jak również udowodnić, że posiadają środki wystarczające, aby zapłacić na usuwanie skutków katastrofy i wyrządzone szkody.
  • Nadzór organów krajowych nad kontrolami bezpieczeństwa na platformach byłby oceniany przez niezależnych ekspertów.
  • Sprzęt na platformach wiertniczych, zwłaszcza głowice przeciwwybuchowe, musiałby spełniać najsurowsze normy bezpieczeństwa.
  • Firmy odpowiedzialne za wypadek musiałyby usunąć jego skutki i zapłacić za szkody wyrządzone wodzie i organizmom morskim w pasie sięgającym 322 km od brzegu. Aktualnie odległość ta wynosi 19 km.

UE będzie również negocjować z krajami sąsiadującymi, aby wprowadziły one podobne normy w stosunku do firm prowadzących odwierty.

Dzięki nowym przepisom wzrośnie poziom ochrony ludzi i środowiska na terenach przybrzeżnych. Wspólne przepisy przyniosą też korzyści przemysłowi naftowemu − firmy będą musiały przestrzegać wspólnych norm bez względu na to, gdzie prowadzą odwierty.

Wnioski dotyczące nowych przepisów mają zostać przedstawione na początku roku 2011.

Więcej na temat polityki UE dotyczącej przemysłu naftowego English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki