Navigointipolku

Öljynporauslautoille tiukemmat turvallisuusvaatimukset - 13/10/2010

Öljynporauslautta merellä © EU

EU haluaa välttää ympäristökatastrofit Euroopan vesillä ja ehdottaa yhteisiä sääntöjä, joilla voidaan varmistaa öljyn- ja kaasunporauslauttojen turvallisuus.

Öljynporauslautalla Meksikonlahdella aiemmin tänä vuonna tapahtuneen tuhoisan räjähdyksen jälkeen Euroopan komissio on tarkastellut kriittisellä silmällä öljyteollisuuden turvallisuus- ja ympäristövaatimuksia EU:ssa.

Komissio totesi turvallisuusvaatimukset yleensä ottaen tiukoiksi, mutta lainsäädännössä on aukkoja, joista useimmat johtuvat jäsenmaiden turvallisuusstandardien eroista. Eri yhtiöissä noudatetaan myös usein eri sääntöjä.

Nämä puutteet osoittavat, että EU tarvitsee yhteiset säännöt öljykatastrofien ehkäisemiseksi merellä. Säännöillä voidaan suojella ihmisiä ja ympäristöä ja - onnettomuuden sattuessa - varmistaa, että onnettomuudesta vastaavat yritykset hoitavat jälkitoimet ja maksavat puhdistamisesta aiheutuvat kulut.

Uusilla säännöillä vaatimustaso halutaan nostaa mahdollisimman korkeaksi. Niiden mukaan:

  • Porauslupia hakevilla yrityksillä on oltava varasuunnitelmat öljyvahinkojen varalta. Yritysten on kyettävä todistamaan, että niillä on varaa maksaa puhdistustöiden ja ympäristövahinkojen aiheuttamat kustannukset.
  • Kansallisten viranomaisten turvatarkastukset on alistettava riippumattomien asiantuntijoiden arvioitavaksi.
  • Öljynporauslauttojen ja siirrettävien poraustornien laitteiden ja erityisesti sulkumekanismien on täytettävä erittäin tiukat turvallisuusvaatimukset.
  • Yritysten on puhdistettava ja korvattava merivedelle ja meren eläin- ja kasvikunnalle aiheuttamansa vahingot yli 300 kilometrin etäisyydellä rannikosta. Nykyinen raja on vajaat 20 kilometriä.

EU aikoo myös neuvotella naapurimaidensa kanssa yhtäläisten vaatimusten asettamisesta öljynporaus- ja -uuttamisyrityksille.

Rannikon tuntumassa asuvat ihmiset saavat uusien sääntöjen myötä paremman suojan elinkeinoilleen ja ympäristölleen. Yhteisistä EU:n säännöistä ja standardeista on hyötyä myös öljyteollisuudelle, koska yritysten ei tarvitse toimia eri tavalla sen mukaan, missä maassa ne kulloinkin öljyä poraavat.

Lakiehdotus on määrä tehdä alkuvuodesta 2011.

Lisätietoa EU:n öljypolitiikasta English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä