Navigatsioonitee

Rangemad eeskirjad avamere naftapuurplatvormide suhtes - 13/10/2010

Meres asuv naftapuurimisplatvorm © EL

Ohutuse osas ei saa teha järeleandmisi. EL vajab ühiseid õigusakte avamere naftapuurimisrajatiste ning gaasiplatvormide jaoks, et vähendada keskkonnakatastroofi riski Euroopa vetes.

Pärast Ameerika Ühendriikidele kuulunud puurplatvormi katastroofilist plahvatust Mehhiko lahes käesoleval aastal vaatas komisjon põhjalikult läbi naftatööstuse suhtes kehtivad ELi ohutus- ja keskkonnastandardid.

Komisjon leidis, et üldiselt on ohutusstandardid ranged, kuigi õigusaktides esineb lünki, peamiselt riikide vahel esinevate erinevuste tõttu standardite osas. Eeskirjad on sageli erinevad ka ettevõtete lõikes.

Võttes arvesse selliseid puudusi, aitaks ühiste eeskirjade kehtestamine kõikjal ELis ennetada naftalekkeid merel, kaitstes inimesi ning keskkonda. Ning juhul, kui õnnetus tõesti juhtuks, tagaksid eeskirjad selle, et vastutavad ettevõtted saaksid sellele reageerimisega hakkama ning maksaksid reostuse likvideerimise eest.

Uute eeskirjadega viidaks standardid võimalikult kõrgele tasemele. Nendes nõutakse järgmist:

  • puurimisluba saada soovivad ettevõtted peavad omama tegevuskava naftalekete puhuks. Nad peavad tõendama, et neil on vahendid reostuse puhastamise ning tekitatud keskkonnakahjude eest maksmiseks;
  • peab olema tagatud riiklike ametiasutuste järelevalve ohutuskontrollide üle, mida hindavad sõltumatud eksperdid;
  • naftapuurplatvormide ning liikuvate merealuste puurplatvormide seadmed, eelkõige automaatsed kaitseventiilid, peavad vastama kõrgematele ohutusstandarditele;
  • õnnetuse järel peavad naftaettevõtted reostuse puhastama ja korvama keskkonnakahju piirkonnas, mis ulatub kaldast kuni 200 meremiilini (322 km). Praegu on kehtestatud piiriks 12 meremiili (19 km).

EL peab samuti läbirääkimisi naaberriikidega, et viimased kehtestaksid samasugused standardid naftapuurimisega tegelevate ettevõtete suhtes.

Rannikualadel elavad inimesed saavad kasu nende elatusvahendite ning keskkonna tõhusamast kaitsest. Ühtsed ELi eeskirjad ja standardid aitaksid samuti naftatööstust - ettevõtted ei pea vastama erinevatele standarditele sõltuvalt naftapuurimise piirkondadest.

Asjaomaste õigusaktide ettepanekud esitatakse 2011. aasta alguses.

Lugege täiendavalt ELi naftapoliitika kohta English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad