Navigācijas ceļš

Ilgtspējīga enerģija Eiropai - 22/03/2010

2010. gada Eiropas ilgtspējīgas enerģijas nedēļā jaunais enerģētikas komisārs iepazīstina ar stratēģiju, kā mazināt Eiropas atkarību no fosilajiem energoresursiem.

Enerģētikas komisārs Ginters Etingers par pamatprioritātēm savam pilnvaru laikam ir atzinis energoefektivitātes veicināšanu un atjaunojamu enerģijas avotu izmantošanu. Savu stratēģiju viņš izklāstīs runā, ar kuru atklās ilgtspējīgas enerģijas nedēļu.

Šī nedēļa ir galvenais notikums ikgadējā kampaņā “Ilgtspējīga enerģija Eiropai”, kuras mērķis ir iedzīvotāju, uzņēmumu un varasiestāžu vidū popularizēt no ilgtspējīgiem energoresursiem iegūtu enerģiju, tās ražošanu un patērēšanu.

Ilgtspējīgas enerģijas nedēļa ir visvērienīgākais forums Eiropā par ilgtspējīgas enerģijas nākotni. Tajā tiekas tirgus dalībnieki un ieinteresētās personas, uzzinot par jaunām iniciatīvām. Pateicoties tai, tiek arī stimulēti ieguldījumi ekoloģiski tīrās tehnoloģijās.

Diskusijās un konferencēs, kas notiks Briselē no 22. līdz 26. martam, tiks apspriesti Komisijas priekšlikumi. Visā Eiropā toties notiks veseli 267 enerģētikas dienu pasākumi, kas piedāvās visdažādākās iespējas. Nikozijā jaunieši varēs piedalīties zīmējumu un plakātu konkursā, kas veltīts šai tēmai. Savukārt Barselonā teātra trupa uzvedīs izrādi, kurā bērniem izskaidros, cik svarīgi samazināt enerģijas patēriņu.

Šogad enerģijas nedēļas galvenās tēmas ir pilsēttransports un viedie enerģētikas tīkli, t.i., elektroenerģijas sadales tīkli, kuros jaunākās tehnoloģijas palīdz mazināt negatīvo ietekmi uz vidi.

Nozīmīgs brīdis šajā nedēļā būs arī Eiropas ilgtspējīgās enerģijas balvu English pasniegšana drosmīgākajiem un inovatīvākajiem projektiem šajā jomā.

Ilgtspējīga enerģija ir pamatu pamats, uz kura balstās ES ilgtermiņa ekonomiskā stratēģija un rīcības programma pret klimata pārmaiņām. ES ir apņēmusies līdz 2020. gadam sasniegt trijus savstarpēji saistītus mērķus: par 20 % samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju, par 20 % uzlabot energoefektivitāti un panākt, lai 20 % no patērētās elektroenerģijas būtu iegūti no atjaunojamiem avotiem.

Eiropas ilgtspējīgas enerģijas nedēļa English

Kampaņa “Ilgtspējīga enerģija Eiropai”

ES pasākumi pret klimata pārmaiņām

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites