Navigatsioonitee

Säästev energia Euroopa jaoks - 22/03/2010

Euroopa säästva energia nädala 2010 raames tutvustab ELi uus energeetikavolinik strateegiat, mille abil vähendada Euroopa sõltuvust fossiilkütusest.

ELi uus energeetikavolinik Günther Oettinger on seadnud energiatõhususe ja taastuvenergia edendamise üheks oma peamiseks ülesandeks. Ta esitleb oma strateegiat ELi säästva energia nädala avakõnes.

Igal aastal on kõnealune üritus kampaania „Säästev energia Euroopa jaoks" kulminatsiooniks. Kõnealuse kampaania eesmärk on edendada säästva energia tootmist ja tarbimist nii üksikisikute, ettevõtete kui ka riigiasutuste seas.

Säästva energia nädal kujutab endast kõige suuremat säästva energia tulevikku käsitlevat Euroopa foorumit. Selle raames saavad peamised sidusrühmad teada uutest algatustest ning samuti aitab see kaasa keskkonnasäästlikusse tehnoloogiasse tehtavate investeeringute suurendamisele.

Komisjoni säästvat energiat käsitlevad ettepanekud tulevad kindlasti arutlusele Brüsselis 22.–26. märtsini toimuvatel aruteludel ja konverentsidel. Asjaomase nädala raames toimub üle Euroopa ka 267 „energiapäeva”, pakkudes mitmesugust teemakohast tegevust. Nikosias kutsutakse noori üles osalema säästvat energiat käsitlevate joonistuste ning plakatite konkursil. Barcelonas etendab üks teatritrupp näidendi, et teadvustada lastele, kui tähtis on tarbida vähem energiat.

Käesoleval aastal on nädala põhiteemadeks linnatransport ja nn arukad võrgud – intelligentsed energiavarustusvõrgud, mis kasutavad keskkonnamõju vähendamiseks kaasaegset tehnoloogiat.

Teiseks tähtsaks sündmuseks kõnealusel nädalal on Euroopa säästva energia auhindade English jagamine kõnealuse valdkonna kõige ambitsioonikamatele ning innovaatilisematele projektidele.

Säästev energia on majanduskasvu ning kliimamuutusi käsitleva ELi pikaajalise strateegia üks võtmeteemasid. EL on seadnud endale aastaks 2020 kolm eesmärki: vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid 20 %, parandada energiatõhusust 20 % ning suurendada taastuvenergia tarbimist 20 %.

Euroopa säästva energia nädal English

Kampaania „Säästev energia Euroopa jaoks”

Kliimamuutusi käsitlevad ELi meetmed

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad