Навигационна пътека

Устойчива енергия за Европа - 22/03/2010

По случай Европейската седмица на устойчивата енергия 2010, новият европейски комисар по енергетиката представя стратегията си за намаляване на зависимостта на Европа от изкопаемите горива.

Комисар Гюнтер Йотингер определи насърчаването на енергийната ефективност и възобновяемата енергия за един от основните приоритети на своя мандат. Той ще представи стратегията си по време на встъпително слово за откриване на седмицата на устойчивата енергия.

Всяка година това е най-важната проява от кампанията „Устойчива енергия за Европа“, която популяризира производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници сред гражданите, предприятията и обществените органи.

Седмицата на устойчивата енергия е най-големият европейски форум за дискусия на енергийното ни бъдеще. Тя събира всички действащи лица в областта, представя новите инициативи на пазара и стимулира инвестициите в полза на чистите технологии.

Предложенията на Комисията ще дадат тон на дебатите и конференциите, които ще се състоят в Брюксел от 22 до 26 март. В Европа също ще се проведат многобройни прояви – общо 267 „Дни на енергията“ във всички краища на континента. В Никозия младите хора ще участват в конкурс за рисунки и плакати по темата. В Барселона театрална трупа ще изпълни пиеса, обясняваща на децата колко важно е да се намали консумацията на енергия. А в София, под надслов „Всичко започва с нас“, младежи вече започнаха серия от дискусии за околната среда и отношението ни към нея.

Тази година основни теми на седмицата са градският транспорт и разработването на „интелигентни“ мрежи за снабдяване с електроенергия (smart grids), които разчитат на нови технологии, за да ограничат въздействието върху околната среда.

Друго важно събитие през тази седмица: връчването на Европейските награди за устойчива енергия English, с които се отличават най-амбициозните и новаторски проекти в областта.

Устойчивата енергия е в центъра на дългосрочната икономическа стратегия на ЕС и на неговите действия за борба с изменението на климата. Съюзът си е поставил тройна цел до 2020 г. – да намали с 20 % емисиите на парникови газове, да подобри с 20 % енергийната ефективност и да увеличи до 20 % дела на възобновяемите енергии от общата ни консумация на енергия.

Европейска седмица на устойчивата енергия English

Кампания „Устойчива енергия за Европа“

Действия на ЕС за борба с изменението на климата

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки